ZAPRASZAMY NA ZBIORKI W KAZDY PIATEK O 17.30!!!
Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.
Robert Baden-Powell


INFORMACJE O NASZYCH IMPREZACH

  Informacje o Harcerskiej Akcji Letniej 2016

INFORMACJE O HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 100 PDH
MOKRZEC 2016 N 52 39 23.3 E 015 54 00.6

W TYM ROKU NA OBÓZ JEDZIEMY W SIERPNIU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I TERMINY:

01.08.2016 poniedz. Znosimy sprzęt z magazynu
03.08.2016 środa Pakowanie sprzętu – wyjazd grupy kwatermistrzowskiej.
06.08.2016 sobota Wyjazd na obóz harcerki i harcerze – boisko szkolne
09.08.2016 wtorek Wyjazd kolonii zuchowej – zbiórka dworzec PKS
19.08.2016 sobota Polowa Zbiórka Weteranów 100 PDH
21.08.2016 niedziela Odwiedziny rodziców od rana apel 10.00, zajęcia z rodzicami, ok. 12.00 obiad; po obiedzie czas wolny zakończenie odwiedzin około godz. 18.00
Wyjazd indywidualny uczestników kolonii zuchowej od godziny 14.00
21.08.2016 niedziela Przyjazd Drużyny Harcerskiej z Bredy!!!
26.08.2016 piątek Powrót uczestników obozu - godziny wieczorne – boisko szkolne

II ODPŁATNOŚĆ:
- harcerki, harcerze i zuchy 3 klasa - 950 zł (obóz 21 dni)
- zuchy (1 i 2 klasa SP) - 650 zł (kolonia 13 dni)
- jeszcze 70 zł składki harcerskie – jeżeli uczestnik opłacił w roku - to nie płaci tej kwoty

III TERMINY PŁATNOŚCI:
wpłaty za udział w HAL – przyjmujemy tylko, jako przelewy na konto:
KOMENDA HUFCA HARCERSKIEGO IM. „ZWYCIĘZCÓW GRUNWALDU”
60-288 POZNAŃ, UL. PROMIENISTA 12
KONTO BANKOWE: WBK SA III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
Tytułem: „Składka zadaniowa na OBÓZ 100PDH – imię i nazwisko uczestnika”
Uwaga! W przypadku, gdy konieczne jest wystawienie faktury, tytuł przelewu powinien brzmieć: „Wpłata na OBÓZ 100 PDH – imię i nazwisko uczestnika” (faktury będą wystawiane tylko na dane z przelewu).
Ze względu na czas obrotu środkami pieniężnymi – ostateczny i nieprzekraczalny termin wpłat to 03.06.2016 roku. Nie będzie możliwe dokonywanie wpłat bezpośrednio u organizatorów.

IV MUNDURY:
Składnice harcerskie: ul. Strzelecka „Woda, Góry, Las”, ul. Święty Marcin/Taczaka „Witmar”

V ADRES: OBÓZ HARCERSKI
100 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY
im gen. STANISŁAWA MACZKA
druh/na___________________________________
64-400 Mokrzec, poczta Międzychód woj.wielkopolskie

VI LOKALIZACJA:
Nad jeziorem Młyńskim (las iglasty - strona wschodnia). Z Poznania jedziemy: Sady – Bytyń – Pniewy – Kwilcz – Gorzyń – Międzychód – przejazd przez most na Warcie – dalej kierować się na Drezdenko (droga nr 160) po około 3 kilometrach (od mostu) skręcić w prawo na drogę nr 198 w kierunku Sierakowa – mijamy wieś Kaplin – wjeżdżamy do wsi Mokrzec po ostrym zakręcie w lewo wypatrujemy drogi leśnej w lewo w kierunku północnym - powinien być tam drogowskaz „Obóz 100 PDH” – po około 1,5 km po lewej stronie drogi wypatrywać namioty naszego obozu. Łącznie do przejechania około 100 km.

  admin @ 08-03-2016 20:04 :: Komentarze [ Aktualnie : 505 ]


  Jeden procent przypomnienie

Zachęcamy wszystkich do wpłacenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz NASZEJ DRUŻYNY – 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen Stanisława Maczka.

Co zrobimy z otrzymanymi środkami?
- Przeznaczymy na dofinansowanie obozów, zakup i remont sprzętu obozowego
- Dofinansujemy biwaki i rajdy harcerskie
- Zakupimy materiały programowe do pracy w drużynach i gromadach
- Przygotujemy nowe programy wychowawcze

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla 100 PDH, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku.

Niech Twój 1% pozostanie w Poznaniu!!!!

Dziękujemy – Czuwaj!!!!!!!!!

  admin @ 08-03-2016 19:55 :: Komentarze [ Aktualnie : 62 ]


  Rozkaz Specjalny L 3 2016 - Podsumowanie Białej Róży

Rozkaz Specjalny L 3/2015_2016

1. Dziękuję uczestnikom i organizatorom 6 Harcerskiej Gry Miejskiej Biała Róża Akcja Florian za udział w imprezie. Myślę, że druh Florian byłby zadowolony z takiego uczczenia jego pamięci!

2. Podaję wyniki Gry:
a. Goście:
1. 59 PDH „Turawan” Hufiec Poznań-Grunwald
2. 270 PDHS „Awangarda” Hufiec Poznań-Grunwald
3. 5 Lubońska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki – „Orion”
4. 45 DH „Leśne Licho” Hufiec Poznań Rejon
5. 46 PDH „Koło Dziejów” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Hufiec Poznań – Nowe Miasto
6. 21 Kórnicka Drużyna Harcerska – Patrol 1 – Hufiec Kórnik
7. 2 PDH „Komandorzy” im. Kazimierza Wielkiego – „Owstrzębie” – Hufiec Poznań – Nowe Miasto

b. 100 PDH:
1. Sanitariuszki
2. Ułani
3. Higienistki
4. Podhalanie
5. Strzelcy
6. Pelotki
7. Łączniczki
8. Dragoni

c. Punktacja ogólna:
1. 100 PDH „Sanitariuszki”
2. 100 PDH „Ułani”
3. 59 PDH „Turawan” Hufiec Poznań-Grunwald
4. 270 PDHS „Awangarda” Hufiec Poznań-Grunwald
5. 100 PDH „Higienistki”
6. 5 Lubońska Drużyna Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki – „Orion”
7. 45 DH „Leśne Licho” Hufiec Poznań Rejon
8. 46 PDH „Koło Dziejów” im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Hufiec Poznań – Nowe Miasto
9. 100 PDH „Podhalanie”
10. 21 Kórnicka Drużyna Harcerska – Patrol 1 – Hufiec Kórnik
11. 100 PDH „Strzelcy”
12. 100 PDH „Pelotki”
13. 2 PDH „Komandorzy” im. Kazimierza Wielkiego – „Owstrzębie” – Hufiec Poznań – Nowe Miasto
14. 100 PDH „Łączniczki”
15. 100 PDH „Dragoni”

3. Nagrodę Główną – namioty ufundowane przez Komendę Chorągwi Wlkp. otrzymują:
a. Goście: - 59 PDH „Turawan” Hufiec Poznań-Grunwald
b. 100 PDH – zastęp „Sanitariuszki”.

4. Statuetkę Viktorii – ufundowaną przez drużynowego 100 PDH otrzymują:
a. Goście: - 59 PDH „Turawan” Hufiec Poznań-Grunwald
b. 100 PDH – zastęp „Sanitariuszki”.
c. Zespół instruktorski organizujący 6 edycję Białej Róży.

5. Nagrodę za najlepszy strój rekonstruktora otrzymuje 21 Kórnicka Drużyna Harcerska – Patrol 1 – Hufiec Kórnik.

6. Dziękuję wspierającym naszą imprezę:
a. Komendzie Chorągwi Wlkp. ZHP;
b. Komendzie Hufca Poznań – Grunwald;
c. Łącznościowcom z Harcerskiego Klubu Łączności „Wilda” SP3ZAC;
d. Poczcie Harcerskiej nr 81;
e. Grupie Rekonstrukcji Historycznej 44/100.

7. Do zobaczenia na kolejnych grach harcerskich i pozostańcie ze słowami Floriana: „Ja odszedłem wyście zostali – czuwajcie”.

C Z U W A J !!!
DRUŻYNOWY 100 PDH
HM GRZEGORZ MACIEJEWSKI

  admin @ 08-03-2016 19:52 :: Komentarze [ Aktualnie : 29 ]


  6 Harcerska Gra Miejska Biała Róża Akcja Florian

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i 100 Poznańska Drużyna Harcerzy
im. gen. Stanisława Maczka
zaprasza - drużyny harcerskie, reprezentacje hufców do udziału w:
6 Harcerskiej Grze Miejskiej „Biała Róża – Akcja Florian”
<< P O J U T R Z E >>

1. Cel: uczczenie pamięci Pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów dh. harcmistrza Floriana Marciniaka. Jest to ostatnia gra miejska poświęcona druhowi FLO organizowana przez nasze środowisko. Dlatego tym bardziej zapraszamy do udziału!
2. Honorowy Patronat – Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP dh. harcmistrz Tomasz Kujaczyński.
3. Termin: 20. luty 2016 roku. (sobota). Miejsce: miasto Poznań.
4. Uczestnicy: Drużyna wystawia dowolną ilość patroli 5 - 7 osobowych. W skład patrolu wchodzi: 1 funkcyjny (wiek do 16 lat) pozostali wiek 10-15 lat. W imprezie biorą udział tylko drużyny harcerskie i starszoharcerskie (szkoła podstawowa i gimnazjum). Nie przewiduje się udziału wędrowników. Pełnoletni opiekun patrolu ponosi odpowiedzialność za harcerzy i może uczestniczyć w grze tylko, jako obserwator. Jeżeli stwierdzimy aktywny udział opiekuna w grze – możemy zdyskwalifikować patrol.
5. Ekwipunek patrolu: działający w trakcie GRY telefon kontaktowy (numer podany w zgłoszeniu i potwierdzony w trakcie odprawy startowej), aparat foto może być w telefonie, proporzec, przybory do pisania – ołówki i kredki (długopisy i pisaki mogą na zimnie odmówić współpracy), notatnik, zegarek, folia do mapy, apteczka, znicz, zapałki. Patrol powinien znać numer polisy ubezpieczeniowej wystawionej dla hufca.
6. Zadanie Bonusowe – minimum jeden uczestnik patrolu ma mieć przebranie nawiązujące do epoki. Będzie specjalna nagroda dla najlepszego stroju z epoki – ufundowana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 44/100.
7. Dozwolone jest poruszanie się środkami komunikacji miejskiej – patrole muszą mieć odpowiednią ilość biletów MPK.
8. Patrole na punkt startu meldują się w strojach organizacyjnych dostosowanych do warunków atmosferycznych (min. nakrycie głowy organizacyjne) i z ekwipunkiem jak w pkt. 5.
9. Informacje o grze, omówienie trasy, ocena stroju „rekonstruktora(ki)” - na odprawie przed biegiem.
10. Zachowanie niegodne harcerza może być podstawą do dyskwalifikacji patrolu.
a. Organizatorzy lojalnie ostrzegają, że na trasie będą mieć „swoich ludzi”.
b. Należy spodziewać się pytań z zakresu konspiracyjnego harcerstwa i oczywiście druha Floriana.
11. Terminarz:
- 9.00 - zbiórka ekip na terenie harcówki 100 PDH (ul. Wyspiańskiego 27 – szkoła nr 33 koło Hali sportowej Arena – harcówka mieści się w budynku sali gimnastycznej – wejście od strony placu manewrowego Nauki Jazdy) – prosimy o wcześniejsze przygotowanie „List startowych”
- 9.20 – APEL rozpoczynający grę
- 9.45 – odprawa przed grą
- 10.00 - start GRY
- 13.15 - zamknięcie mety harcówka 100PDH - herbata
- 14.00 – przejazd uczestników gry na Fort VII
- 15.30 – Fort VII - udział w uroczystościach poświęconych dh. Florianowi Marciniakowi – wręczenie Pucharu dla najlepszego patrolu i dyplomów dla ekip uczestniczących.
- 16.30 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
12. Organizatorzy poza doskonałą zabawą (mamy taką nadzieję :) zapewniają: dyplomy udziału, dla najlepszego patrolu „Puchar 100 PDH”. Druh Komendant Chorągwi Wlkp. zapewni nagrody dla trzech pierwszych patroli. Poczta Harcerska nr 81 – przygotuje specjalną kartkę pocztową i okolicznościowy datownik.
13. Interpretacja regulaminu i zasad gry należy do organizatorów.
14. Udział w imprezie jest darmowy. Jednak ze względów organizacyjnych (mapy, regulaminy, herbata itd.) prosimy o zgłoszenia: email: gbrodi@interia.pl, 100pdh@gmail.com lub telefoniczne (SMS) chęci udziału w imprezie do organizatorów:
hm. Grzegorz Maciejewski - tel. +48604581174 phm. Maciej Nowak - tel. +48512265853
w dniach: od 10 do 16 lutego 2016 w godzinach raczej wieczornych.
Do zobaczenia na trasie: C Z U W A J !!!
Komenda i organizatorzy:

hm. Grzegorz Maciejewski - kom
hm. Zbyszko Kruszona – z-ca
phm. Tomasz Włoch
phm. Maria Trybs
phm. Maciej Nowak - oboźny
pwd. Natalia Myszka
pwd. Norbert Wencel
pwd. Cyprian Krawiec
„Szwadron Sztabowy 100PDH”
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100
Poczta Harcerska nr 81

  admin @ 08-03-2016 19:49 :: Komentarze [ Aktualnie : 6 ]


  1 procent dla 100PDH

Zachęcamy wszystkich do wpłacenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz NASZEJ DRUŻYNY – 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. gen Stanisława Maczka.

Co zrobimy z otrzymanymi środkami?
- Przeznaczymy na dofinansowanie obozów, zakup i remont sprzętu obozowego
- Dofinansujemy biwaki i rajdy harcerskie
- Zakupimy materiały programowe do pracy w drużynach i gromadach
- Przygotujemy nowe programy wychowawcze

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla 100 PDH, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku.

Poniżej wzór PIT - 37
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS 0000266321 Wnioskowana kwota:
Kwota z poz. 123 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 125. ______ zł, _______ gr
Tutaj wpisujemy kwotę nie większą jak 1% podatku

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 124 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 125 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 123. W poz. 126 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

126. Cel szczególny 1%
100 Poznańska Drużyna Harcerzy - HUFIEC POZNAŃ GRUNWALD

Niech Twój 1% pozostanie w Poznaniu!!!!
Dziękujemy – Czuwaj!!!!!!!!!!

  admin @ 08-03-2016 19:46 :: Komentarze [ Aktualnie : 154 ]


  BIWAK Rogalinek listopad 2015

Biwak 100PDH w Rogalinku 27. – 29. listopada 2015 r.
Co zabrać ze sobą na trzydniowy biwak harcerski:
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wpłaty potwierdzające chęć udziału w biwaku do 30 października. W przypadku zapełnienia bazy (mamy rezerwację na 70 miejsc) – lista rezerwowa.

W piątek 27 listopada - zbiórka pętla Starołęka godzina 17.30. Jedziemy autobusem linii 527 do Pętli Wiórek i dalej pieszo do Bazy w Rogalinku (3km). Bagaże jadą transportem z pętli do bazy. Apeluję o rozsądek w wielkości bagażu!!! Śpimy w Bazie Hufca Poznań Stare Miasto w Rogalinku.

- Każdy zastęp przygotowuje swój udział w Wieczorze Andrzejowym (rekwizyty, zasady zabaw itd.).
- Będziemy projektować świąteczną kartkę pocztową – konkurs na najładniejszą kartkę – sponsorowany przez Pocztę Harcerską nr 81!!!
- Zastępy mogą przygotować zajęcia terenowe dla całej drużyny. Teren wokół bazy jest Wam dobrze znany.

Powrót – niedziela wyjazd z Pętli Wiórek 14.15 – na Starołęce około 14.35.

Odpłatność: 70 zł – spanie w bazie, pełne wyżywienie w trakcie biwaku (kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie), transport sprzętu i programu
Prowiant: nic nie bierzemy!!! Wszystko w ramach odpłatności!!! Jeżeli ktoś chce zabrać coś dodatkowo (kisiel itd.) to nie ma przeciwskazań.

Ekwipunek indywidualny:

- pieniądze na drobne wydatki
- dres do spania,
- śpiwór, jasiek
- odzież na wyjście do lasu oraz do gier sportowych,
- mundur, ( + czarne spodnie)
- przybory toaletowe, ręcznik,
- notatnik i coś do pisania,
- śpiewnik
- kubek, niezbędnik
- latarka
- leki
- okulary zapasowe
- kurtka przeciwdeszczowa
- wygodne buty
- legitymacja szkolna, harcerska,
- przedmioty pożądane: aparat foto, instrumenty muzyczne

Ekwipunek zastępu:
- apteczka
- mapy
- kompasy
- zapałki

  admin @ 04-11-2015 20:03 :: Komentarze [ Aktualnie : 4565 ]


  Zbiórki

Zapraszamy na zbiórki w piątki o godzinie 17.30 do naszej harcówki w szkole nr 33 - ulica Wyspiańskiego 27.

  admin @ 17-09-2015 20:43 :: Komentarze [ Aktualnie : 2922 ]

Archiwum