ZAPRASZAMY NA ZBIORKI W KAZDY PIATEK O 17.30!!!
Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni.
Robert Baden-Powell


INFORMACJE O NASZYCH IMPREZACH

  BIWAK Rogalinek listopad 2015

Biwak 100PDH w Rogalinku 27. – 29. listopada 2015 r.
Co zabrać ze sobą na trzydniowy biwak harcerski:
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wpłaty potwierdzające chęć udziału w biwaku do 30 października. W przypadku zapełnienia bazy (mamy rezerwację na 70 miejsc) – lista rezerwowa.

W piątek 27 listopada - zbiórka pętla Starołęka godzina 17.30. Jedziemy autobusem linii 527 do Pętli Wiórek i dalej pieszo do Bazy w Rogalinku (3km). Bagaże jadą transportem z pętli do bazy. Apeluję o rozsądek w wielkości bagażu!!! Śpimy w Bazie Hufca Poznań Stare Miasto w Rogalinku.

- Każdy zastęp przygotowuje swój udział w Wieczorze Andrzejowym (rekwizyty, zasady zabaw itd.).
- Będziemy projektować świąteczną kartkę pocztową – konkurs na najładniejszą kartkę – sponsorowany przez Pocztę Harcerską nr 81!!!
- Zastępy mogą przygotować zajęcia terenowe dla całej drużyny. Teren wokół bazy jest Wam dobrze znany.

Powrót – niedziela wyjazd z Pętli Wiórek 14.15 – na Starołęce około 14.35.

Odpłatność: 70 zł – spanie w bazie, pełne wyżywienie w trakcie biwaku (kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie), transport sprzętu i programu
Prowiant: nic nie bierzemy!!! Wszystko w ramach odpłatności!!! Jeżeli ktoś chce zabrać coś dodatkowo (kisiel itd.) to nie ma przeciwskazań.

Ekwipunek indywidualny:

- pieniądze na drobne wydatki
- dres do spania,
- śpiwór, jasiek
- odzież na wyjście do lasu oraz do gier sportowych,
- mundur, ( + czarne spodnie)
- przybory toaletowe, ręcznik,
- notatnik i coś do pisania,
- śpiewnik
- kubek, niezbędnik
- latarka
- leki
- okulary zapasowe
- kurtka przeciwdeszczowa
- wygodne buty
- legitymacja szkolna, harcerska,
- przedmioty pożądane: aparat foto, instrumenty muzyczne

Ekwipunek zastępu:
- apteczka
- mapy
- kompasy
- zapałki

  admin @ 04-11-2015 20:03 :: Komentarze [ Aktualnie : 3044 ]


  Zbiórki

Zapraszamy na zbiórki w piątki o godzinie 17.30 do naszej harcówki w szkole nr 33 - ulica Wyspiańskiego 27.

  admin @ 17-09-2015 20:43 :: Komentarze [ Aktualnie : 1962 ]


  HAL 2015 Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w obozie
zorganizowanym przez 100 PDH w Muchocinie k. Międzychodu

1. Terminy: zuchy 07.07.-19.07.2015; harcerze – 04.07.-24.07.2015. Grupa kwatermistrzowska wyjazd 01.07.2015. Od godziny 8.30 w tym dniu wszyscy uczestnicy obozu ładują sprzęt.
2. Adres: Obóz 100 PDH im. gen. Stanisława Maczka 64-400 Muchocin, poczta Międzychód woj. wielkopolskie
3. Koszt ogólny: harcerze 875 zł – 21 dni, zuchy 600 zł – 13 dni; planowana stawka żywieniowa 13 zł.

I. Zasady ogólne
1. Podstawą zakwalifikowania uczestnika do udziału w ww. placówce jest wypełniona Karta kwalifikacyjna - zdana do organizatorów w nieprzekraczalnym terminie – 12.06.2015.
2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej.
3. Uczestnicy obozu biorą aktywny udział w przygotowaniach do obozu: uczestniczą w pracach magazynowych, uzupełniają umundurowanie i ekwipunek, biorą udział w Zlocie Hufca.
4. Czas spędzony na obozie jest zaplanowany od pierwszego do ostatniego dnia, posiada swoją dramaturgię i symbolikę, dlatego nie widzimy możliwości udziału w części obozu. Wyjazd w trakcie obozu dezorganizuje zespoły harcerskie – źle wpływa na działanie całej grupy.

II. Regulowanie należności:
wpłaty za udział w HAL – przyjmujemy tylko, jako przelewy na konto:
KOMENDA HUFCA HARCERSKIEGO IM. „ZWYCIĘZCÓW GRUNWALDU”
60-288 POZNAŃ, UL. PROMIENISTA 12
KONTO BANKOWE: WBK SA III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
Tytułem: „Składka zadaniowa na OBÓZ 100PDH – imię i nazwisko uczestnika”
Uwaga! W przypadku, gdy konieczne jest wystawienie faktury, tytuł przelewu powinien brzmieć: „Wpłata na OBÓZ 100 PDH – imię i nazwisko uczestnika” (faktury będą wystawiane tylko na dane z przelewu).
Ze względu na czas obrotu środkami pieniężnymi – ostateczny i nieprzekraczalny termin wpłat to 05.06.2015 roku.
Nie będzie możliwe dokonywanie wpłat bezpośrednio u organizatorów.

III. Rezygnacja z obozu/ kolonii:
1. potrąca się 25% kosztów w przypadku rezygnacji dziecka z obozu/ kolonii na 7 dni przed rozpoczęciem,
2. w przypadku rezygnacji z obozu w trakcie jego trwania zwracana będzie niewykorzystana stawka żywieniowa. Zwrot należności zostanie uregulowany po zakończeniu obozu. Pieniądze do odbioru w Komendzie Hufca Poznań Grunwald,
3. w przypadku karnego wydalenia dziecka z obozu nie przysługuje zwrot stawki żywieniowej,
4. w przypadku wyjazdu w ostatnich dniach obozu (5 dni) nie przysługuje zwrot stawki żywieniowej.

IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
1. polisa ubezpieczeniowa od NW,
2. koszty przejazdu - tam i z powrotem oraz ewentualne dojazdy na wycieczki,
3. zakwaterowanie,
4. wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),
5. koszty programowe - np. materiały programowe, wycieczki, wejściówki do muzeów itp.

V. Prawa i obowiązki uczestnika:
1. Uczestnicy będą wykonywać prace pomocnicze związane z obsługą kwatermistrzowską (praca w kuchni).
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów obozu, poleceń kadry instruktorskiej i uczestniczenia w realizacji programu.
4. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie/ kolonii.
5. Uczestnik powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste) zgodnie ze spisem dostarczonym przez organizatora. Dopuszcza się modyfikacje dotyczące ilości niektórych elementów wyposażenia (ilość bielizny, skarpet, koszulek).
6. W przypadku zachowania niezgodnego z Prawem Harcerskim, Regulaminami imprezy – organizator zastosuje następujące zasady: pierwsza uwaga – rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą grupy, druga uwaga – rozmowa w obecności komendanta – telefon do rodzica informujący o zaistniałej sytuacji, trzecia uwaga – prośba o odebranie uczestnika z imprezy.
7. W przypadku: spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren obozu, samowolnego oddalenia się od grupy, palenia papierosów, braku posłuszeństwa wobec kadry, ważnego naruszenia regulaminów obozu, uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów).

VI. Prawa i obowiązki organizatora:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należący do uczestników sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu na obozie.
Zwracamy się z apelem o pozostawienie w domach telefonów komórkowych! Telefon bardzo psuje nam pracę wychowawczą!

  admin @ 15-06-2015 19:45 :: Komentarze [ Aktualnie : 1021 ]


  Wyprawa Narwik 1940-2015

1. Terminy: 23.05.-31.05.2015 – 9 dni.
2. Koszt ogólny: 700 zł + około 30 € (wejścia muzea i atrakcje – zbieramy na starcie autokaru)

I. Zasady ogólne
1. Podstawą zakwalifikowania uczestnika do udziału w ww. placówce jest wypełniona skrócona Karta kwalifikacyjna - zdana do organizatorów w nieprzekraczalnym terminie – 10.04.2015.
2. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Karty kwalifikacyjnej.
3. Uczestnicy obozu biorą aktywny udział w przygotowaniach do wyprawy, uzupełniają umundurowanie i ekwipunek.
4. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych od możliwości transportowych – zostanie sporządzona lista rezerwowa. Kolejność wejścia na listę wyjeżdżających warunkowana jest pracą harcerską w roku, udziałem w imprezach i uroczystościach, posiadanym umundurowaniem i wymaganym ekwipunkiem. W przypadku nie zakwalifikowania się na wyjazd – wpłata zostanie zwrócona.

II. Regulowanie należności:
Wpłaty za udział w wyprawie – przyjmujemy tylko, jako przelewy na konto:
KOMENDA HUFCA HARCERSKIEGO IM. „ZWYCIĘZCÓW GRUNWALDU”
60-288 POZNAŃ, UL. PROMIENISTA 12
KONTO BANKOWE: WBK SA III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244

Tytułem: „Składka zadaniowa na Wyprawę NARWIK 1940-2015- 100PDH – imię i nazwisko uczestnika”
Uwaga! W przypadku, gdy konieczne jest wystawienie faktury, tytuł przelewu powinien brzmieć: „Wpłata na na Wyprawę NARWIK 1940-2015 - 100 PDH – imię i nazwisko uczestnika” (faktury będą wystawiane tylko na dane z przelewu).
Ze względu na czas obrotu środkami pieniężnymi – ostateczny i nieprzekraczalny termin wpłat to 10.04.2015 roku. Wpłacamy całość kwoty – 700 złotych.

III. Rezygnacja z wyprawy:
1. w przypadku rezygnacji z wyprawy - zwrot wpłaty nastąpi tylko i wyłącznie po wpłacie osoby z listy rezerwowej.
2. w przypadku jeżeli będzie zbyt krótki czas do wyjazdu lub brak będzie chętnych rezerwowych – uczestnikowi nie zostanie zwrócona wpłata

IV. Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:
1. polisa ubezpieczeniowa od NW,
2. koszty przejazdu - tam i z powrotem oraz dojazdy na wycieczki,
3. przejazd promem,
4. zakwaterowanie,
5. wyżywienie - 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

V. Prawa i obowiązki uczestnika:
1. Uczestnicy będą wykonywać prace pomocnicze związane z obsługą kwatermistrzowską (praca w kuchni).
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualny paszport lub dowód osobisty.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej i uczestniczenia w realizacji programu.
4. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność, również finansową, za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
5. Uczestnik powinien posiadać niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste) zgodnie ze spisem dostarczonym przez organizatora. Dopuszcza się oczywiście modyfikacje dotyczące ilości niektórych elementów wyposażenia (ilość bielizny, skarpet, koszulek).

VI. Prawa i obowiązki organizatora:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należący do uczestników sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu na wyprawie/obozie.

  admin @ 25-03-2015 22:18 :: Komentarze [ Aktualnie : 1713 ]


  ZIMOWISKO 2015

INFORMACJE O ZIMOWISKU 100 PDH
ROGALINEK 2015 SMOKI i WIKINGOWIE czyli „Jak wytresować smoka”

I TERMINY:
13.02.2015 piątek Wyjazd grupy organizacyjno-kwatermistrzowskiej
14.02.2015 sobota Wyjazd na Zimowisko – godziny popołudniowe – jedziemy autokarem z harcówki bezpośrednio do Bazy w Rogalinku.
Zbiórka – Harcówka ul. Wyspiańskiego – godzina 14.00. Autobus rusza 14.15.
20.02.2015 piątek Powrót uczestników biwaku - godziny popołudniowe
Start z Rogalinka 14.30 dojazd do harcówki ok. 15.30.

II TEMAT ZIMOWISKA:
Tym razem tematem przewodnim naszego zimowego wypoczynku będzie Szkoła Smoków dla Młodych Wikingów – wzorowana na filmie „Jak wytresować Smoka”. Zuchy będą bawiły się w Kurs podstawowy Jeźdźców Smoków . Uczestnicy będą podzieleni na Rody Wikingów szkolące swoje Smoki Bojowe. Rody jak to w szkole, będą ze sobą rywalizować o najlepsze wytrenowanie Smoków. Myślimy, że nikt nie będzie się nudził!
Niewątpliwym atutem będzie również nasza kuchnia - prowadzona przez znany z obozu letniego tandem - Szef Kuchni/Kwatermistrz. Zapowiadają rewelacyjne doznania smakowe!!!
Obszerna i sprawdzona Baza umożliwia nam właściwe zorganizowanie wypoczynku zimowego. Oby tylko dopisała pogoda.

III MUNDURY:
Składnice harcerskie: ul. Strzelecka „Woda Góry Las”, ul. Święty Marcin „Witmar”.

IV LOKALIZACJA OPIS BAZY:
Baza Hufca Poznań Stare Miasto w Rogalinku położona jest malowniczo na skraju lasu w pobliżu brzegu rzeki Warty. Obecnie obiekt posiada 90 miejsc noclegowych w dwóch przystosowanych budynkach C.O. oraz pełne wyposażenie sanitarne (ciepła, zimna woda) umywalki, toalety, prysznice. Ponadto dysponuje jadalnią, świetlicą/salką telewizyjną.

  admin @ 08-02-2015 09:41 :: Komentarze [ Aktualnie : 1695 ]


  Biwak 100PDH w Rogalinku 28. – 30. listopada 2014 r.

Co zabrać ze sobą na trzydniowy biwak harcerski:
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wpłaty potwierdzające chęć udziału w biwaku do 21. listopada. W przypadku zapełnienia bazy (mamy rezerwację na 70 miejsc) – lista rezerwowa.

W piątek 28 listopada - zbiórka w harcówce (!!!!) o godzinie 17.30. Jedziemy wynajętym autobusem bezpośrednio do Bazy w Rogalinku!!! Apeluję o rozsądek w wielkości bagażu!!! Śpimy w Bazie Hufca Poznań Stare Miasto w Rogalinku.

- Każdy zastęp przygotowuje swój udział w Wieczorze Andrzejkowym (rekwizyty, zasady zabaw itd.) i w Turnieju Pokemonów.
- Będziemy tradycyjnie projektować świąteczną kartkę pocztową – konkurs na najładniejszą kartkę – sponsorowany przez Pocztę Harcerską nr 81!!!

Powrót – niedziela około godz. 14.00- 14.30 do harcówki.

Odpłatność: 70 zł – spanie w bazie, pełne wyżywienie w trakcie biwaku (kolacja, śniadanie, obiad, kolacja, śniadanie), transport sprzętu i programu
Prowiant: nic nie bierzemy!!! Wszystko w ramach odpłatności!!! Jeżeli ktoś chce zabrać coś dodatkowo (kisiel itd.) to nie ma przeciwwskazań.

Ekwipunek indywidualny:
- dres do spania,
- śpiwór, jasiek
- odzież na wyjście do lasu oraz do gier sportowych,
- mundur, ( + czarne spodnie)
- przybory toaletowe, ręcznik,
- notatnik i coś do pisania,
- śpiewnik
- latarka
- leki
- okulary zapasowe
- kurtka przeciwdeszczowa
- wygodne buty
- legitymacja szkolna, harcerska,
- przedmioty pożądane: aparat foto, instrumenty muzyczne

Ekwipunek zastępu:
- apteczka
- mapy
- kompasy
- zapałki

  admin @ 19-11-2014 18:56 :: Komentarze [ Aktualnie : 1362 ]


  BREDA 1944-2014 plan działań

22.10. Zbiórka godzina 18.00 – harcówka 100PDH - Poznań - ul. Wyspiańskiego 27
Jedziemy w „cywilu”, ale mundury przygotować do kontroli, zapakowane w indywidualny pokrowiec.
Przyjazd autokaru około godziny 18.30. Start około godziny 19.00

23.10. - rano przyjazd do BREDY bezpośrednio do miejsca zakwaterowania – baza skautowa Breda
- Gra terenowa po mieście – „Polskie Ślady w Bredzie” – zwiedzanie miasta
- Zwiedzamy Dorst, Made, Moerdijk, Terheijden
- Wieczornica

24.10. - Rano wyruszamy na wyprawę pt. „O jeden most za daleko” – z okazji 70 rocznicy – operacji Market Garden.
Trasa:
- Muzeum Spadochroniarzy Oosterbeek
- Arnhem – Most Johna Frosta
- Pomnik 1SBSpad i generała Sosabowskiego – Driel
- przejazd przez mosty Nijmingen, Grave , Veghel, Eindhoven;
- Cmentarz 1 DPanc. Lommel – Belgia – odnalezienie grobów Wielkopolan
- Ślady 1 D.Panc. –Alphen – cmentarz, Baarle Nassau – pomnik 1 DPanc,
- Powrót do bazy.

25.10 - 10.30 - Apel Poległych na Polskim Cmentarzu Honorowym w miejscowości Oosterhout,
12.00 – poczęstunek
14.00 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie bohaterskim żołnierzom z 1. Polskiej Dywizji Pancernej w imieniu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków oraz Parafii Polskiej w Bredzie w obecności warty honorowej wystawionej przez polskich żołnierzy (około 40 osób). Następnie przejście pochodem do kościoła – Grote Kerk na placu Kerkplein 2.Lokalizacja: Breda’s Museum przy ulicy Parade 12, 4811 DZ Breda
15.00 - Koncert ”Za Waszą i naszą wolność” w kościele – Grote Kerk Zrealizowany we współpracy Nassau Harmonie Breda z Fundacją Serce Polski oraz La Mythomanie, Kapelą Po Zagonach, Zespołem Tańca Cybinka i Hanną Buda.Lokalizacja: kościół Grote Kerk przy placu Kerkplein 2, 4811 XT Breda.
16.30 - Muzeum Generała Maczka - koszary przy ul. De la Reijweg 95
20.00 – Udział w uroczystym wieczorze z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Bredy(?)
W domu kultury / het gemeenschapshuis Vianden przy ulicy Viandenlaan 5 w Ginneken. Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne “Polonia” w Bredzie we wspólpracy z Serce Polski. Lokalizacja: Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5, 4835 EG Breda – Ginneken
- Ognisko w bazie skautowej

26.10. - 9.15 – 10.15 - Msza Święta w kościele Sint Laurentiuskerk w Bredzie Ginnekenweg 333, po mszy pełnimy funkcje porządkowe.
10.45 - Apel Poległych na Polskim Cmentarzu Honorowym przy Vogelenzanglaan 13 (Breda - Ginneken),
Przejazd pojazdami historycznymi
12.45 – 13.45 Ceremonia dla uczczenia pamięci poległych na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym przy Ettensebaan (miejsce spoczynku generała Stanisława Maczka
Przyrzeczenie harcerskie
14.00 – Spotkanie kończące obchody dla uczczenia pamięci w Królewskiej Wojskowej Akademii (KMA) w Bredzie (dla zaproszonych gości).Osoba Kontaktowa: Petra Verdonschot Lokalizacja: KMA, Kasteelplein 10; 4811 XC
Breda od 14 godz.
15.00 – Rynek Breda pojazdy historyczne w tym nasz Ford GPW!!!
- Około godziny 17.00 wyjazd do kraju

27.10. - Godziny późno nocne (01.00 – 02.00 – 03.00) przyjazd do kraju

  admin @ 19-10-2014 21:32 :: Komentarze [ Aktualnie : 2136 ]

Archiwum