Mundur żołnierza

Mundur żołnierza 1 Dywizji Pancernej

Pierwsze oryginalne mundury żołnierzy Generała Maczka mogliśmy oglądnąć w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym dzięki uprzejmości ówczesnego Kustosza muzeum Pana Tadeusza Jeziorowskiego.

Pan Kustosz od początku istnienia naszej drużyny z bardzo dużą życzliwością przyglądał się naszym działaniom. Zapraszał nas do WMW i w trakcie indywidualnego zwiedzania opowiadał wiele ciekawostek. Podsuwał nam wiele interesujących opracowań historycznych o 1 Dywizji Pancernej.

Osobiście nawet wszedł do gabloty, aby pomierzyć rozmiary proporczyka pułkowego na mundurze żołnierza 10 PDrag.

Dla naszych mundurów przyjęliśmy proporczyki pułkowe, czarne berety i czarne przesuwki na lewym naramienniku. W późniejszym czasie opracowaliśmy plakietkę drużyny, na której umieściliśmy znak 1 Dywizji Pancernej tzw. „wiewiórkę” i napis „Poland”.

Maczkowcy oglądający nasze mundury wielokrotnie z uznaniem wyrażali się o tym, że godnie nosimy barwy dawnych pułków i oddziałów. Ocalając je od zapomnienia. Na początku lat osiemdziesiątych odstępstwa w stosunku do obowiązującego regulaminu mundurowego ZHP nie bardzo podobały się ówczesnym Komendantom KCH i KH. Kadra drużyny konsekwentnie dbała o wysoki poziom umundurowania.

Prawdziwe mundury 1 DPanc. lub raczej ich dokładne kopie zagościły na naszych zbiórkach dopiero po powstaniu przy naszej drużynie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 44/100. Instruktorzy i harcerze starsi mają niesamowitą okazję założyć mundury Maczkowców. Godnie reprezentujemy Dywizję w trakcie zlotów skupiających rekonstruktorów z całej Polski. Wyrazem uznania dla naszych działań, było zaproszenie naszych rekonstruktorów do pozowania w mundurach dla poważnego opracowania dotyczącego umundurowania Dywizji.

Członkowie naszej GRH 44/100 brali udział w sesji zdjęciowej do opracowania ŚPG poświęconego mundurom żołnierzy Generała Maczka.