Redakcja Maczki

Gazetka drużyny MACZKI.

Gazetka powstała z inicjatywy druha hm. Piotra Żurka, który został pierwszym RedNaczem – czyli Redaktorem Naczelnym. To trudna rola, szczególnie jak trzeba wymuszać napisanie artykułów do gazetki. Wydaje się to takie łatwe, ale gdy przychodzi do pisania, przeciwności atakują autorów z każdej strony.

Pierwszy numer gazetki nr „0” ukazał się w lipcu 1998 roku. Kolejny nr 1 w sierpniu 1998 roku w trakcie obozu w Łośnie.

Początkowo MACZKI ukazywały się jako miesięcznik z czasem portale internetowe drużyny (strona www i Fb) przejęły częściowo funkcje gazetki drużyny. Gazetka jednak ukazuje się w cyklu kwartalnym, choć nie jest łatwo, bo lata mijają a wymówki potencjalnych autorów są niezmienne 🙂

Należy wspomnieć również o letnich i zimowych edycjach gazetki pisanych w trakcie obozów i zimowisk. Wtedy gazetka zmienia czasowo nazwę np. „Z tamtej strony jęziora”, „Biuletyn Akademii Jedi”.

Oprócz gazetki pod egidą MACZKÓW ukazywały się liczne materiały dodatkowe: plakaty werbunkowe, ulotki werbunkowe, płyty CD i DVD ze zdjęciami i filmami z obozów.

Gazetka była rozsyłana w wiele miejsc. Trafiła nawet do jednej z czytelni bibliotecznych. Wysyłana za granicę trafiła do środowisk polonijnych, które żywo komentowały działania aktualnych harcerzy w kraju.

Trafiliśmy nawet do opracowania historycznego wydanego przez Komisję Historyczną naszej KCH!

Druh „Puchacz” podjął ambitną próbę powołania zespołu „MaczkiTV”. Niestety po kilku odcinkach zamieszczonych na Yt – redakcja zawiesiła swoją działalność.

RedNacz musi być osobą o bardzo specyficznych cechach charakteru…

Poczet RedNaczów:

  • numery: 0 – 20 – hm. Piotr Żurek
  • numery: 21 – 54 – hm. Grzegorz Maciejewski
  • numery: 55 – 68 – Aleksandra Rogal
  • numery: 69 – 78 – pwd. Marta Broda
  •                – pwd. Norbert Wencel
  •               2018 – Zofia Wiewiorowska
  • 2018               – Zofia Klinger

Spis numerów MACZKÓW z opracowania KCH:

Maczki spis numerów i tematów

Nr Data Zawartość
MACZKI – Magazyn 100 PDH
0 VI/VII 1998 Okładka: Foto zachód słońca, Od Red Nacza, Generał, Sprawność Survivalowiec, Piosenka własna o setce, Nasi ludzie Fred, Komiks, Survival Team – biwak, piosenka Zardzewiała Szekla, Foto UAZ.
1 VIII 1998 Okładka: foto z obozu Łośno, Od Red Nacza, Pismo z 11 DKPanc., Sprawozdanie z Obozu w Łośnie, art. Gdzieś w lesie – gra terenowa UZO-zrzut, art. Moje Santoczno – sprawozdanie z rejsu, foto z obozu.
2 IX 1998 Ulotka werbunkowa
3 X 1998 Okładka: foto Żagań na sprzęcie pancernym, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Kabun, Czołg 7TP, Znaki topograficzne, Sz. Sz. O starym szwadronie, MRU obóz wędrowny 1995, sprostowanie Freda, art. Biedrusko 98, art. Kolumbowie w Rogalinku, piosenka Marian.
4 XI/XII 1998 Okładka; rysunek święta, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Wolf, Czołg TKS, Bajty i Megabajty, Znaki topograficzne, art. Kolumbowie 2001,wywiad z Naczelnikiem ZHP, urodziny Kom Chorągwi, obóz wędrowny Wał Pomorski cz. 1, Z murów, piosenka Żegnaj Ameryko.
5 I/II 1999 Okładka; foto zima, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Szyszka, Czołg Sherman, Bajty i Megabajty, obóz wędrowny Wał Pomorski cz. 2, kilka słów o drużynie, piosenka Tam gdzie byłem, art. Pozdrowienie Czuwaj..
6 III 1999 Okładka; foto Generał, od redaktora, Wydarzenia (kronika), Karykatura Generała, Czołg Cromwell, Życiorys Generała, śłowo Generała, foto Generał z synem, Batalion Strzelców Podhalańskich, Umundurowanie 1 DPanc. Historia 100 PDH, Minęło 18 lat, piosenka Legiony, art. Lilijka.
7 IV 1999 Okładka; foto z Niezwykłej Siódemki, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Dawid Ch., Czołg Crusader, Telewizyjne zmagania, po święcie drużyny, Dyplom nadania Złotej Odznaki 1 DPAnc. Bajty i Megabajty, art. Kolumbowie 2001,Historia Piractwa, Hymn Harcerski, Niezwykłą 7 cz. 1, Kilka słów o fotografii, aforyzmy chińskie, piosenka Staruszek Jacht, art. Krzyż Harcerski.
8 H V 1999 Ulotka werbunkowa dla harcerzy
8 Z V 1999 Ulotka werbunkowa dla zuchów
9 VI 1999 Wydanie z okazji Zlotu Hufca. Okładka foto N7 i Święto Patrona, Info o internetowym wydaniu. Kolumbowie, Kronika, wywiad z Naczelnikiem, 18 lat, N7. Gazetka rozdawana w trakcie Zlotu Hufca.
10 VII/X 1999 Okładka; foto wymarsz drużyny do Psarskiego, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Tata Major, Relacja radiowa ze ięta 11 DKPanc, Foto z obozu w Psarskim wizyta Wojewody Wlkp., relacja Obóz Psarskie 99, wizyta w Żaganiu fotoreportaż, migawki ze zlotu ZHR, piosenka Bieszczadzki Trakt.
11 XII 1999 Okładka; rysunek święta, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Czołg Renault, fotoreportaż z Żagania, Gawęda wojewody Wlkp., Giganty 99 – Zlot drużyn starszych hufca, Gniezno 2000, Tropy zwierząt, Bajty i Megabajty, piosenka Nie jest za późno.
12 I 2000 Okładka; foto zbiórka zastępu Łączniczek, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Nasi ludzie Szef, Czołg M-10, podziękowania za życzenia, Bajty i Megabajty, Gniezno 2000, prace z kursu zastępowych, zwyczaje drużyny – słowniczek obozowy,  tropy zwierząt, przewidywanie pogody.
13 II 2000 Okładka; foto zdjęcie 100 PDH i weteranów, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), sport – strzelectwo, Czołg renault, Klub weterana, fotoreportaż z 1 zbiórki weteranów, Bajty i Megabajty, z informatora 1 PPanc. Gniezno 2000, tropy zwierząt.
14 II 2000 Wydanie specjalne na zbiórkę weteranów.Okładka; foto zdjęcie Wisełka 81, od redaktora, Klub weterana, fotoreportaż z 1 zbiórki weteranów, minęło 19 lat, Obozy drużyny.
15 III 2000 Okładka; foto zdjęcie Generała i Montiego, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), pożegnanie dh Wesołowskiego, zdjęcia archiwalne z 1 PPanc., spis nadań honorowych plakietki drużyny, Czołg Crusader, schemat 1 DPanc., kilka zdjęć Generała, kronika obozu wędrownego Beskid 96, gra z okazji DMB, Prezydenci 2000 Gniezno, Klub weterana, Bajty i Megabajty, Mój dzień na obozie.
16 V 2000 Wydanie z okazji Zlotu hufca
17 VI/VII 2000 Wydanie z okazji Zlotu ZHP Gniezno 2000.Okładka; foto zdjęcie 100 PDH MTO, od redaktora, podziękowania za pomoc HAL, Co tam panie w polityce (kronika) – rok harcerski, życiorys Generała, Historia 100 PDH, art. O słownictwie, Breda dawniej dzisiaj – fotoreportaż, art. Specjaliści od PR, wywiad z komendantem Gniazda Wlkp., sprawozdanie z V MTO, fotoreportaż z 1 rozstawienia „miasteczka namiotowego”, gwara wojskowa.
18 IX 2000 Ulotka werbunkowa.
19 VIII/IX/X 2000 Okładka; foto zdjęcie Naczelnik ZHP i drużynowy100 PDH, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Czołg Urus, Podsumowanie HAL 2000, Obóz Wronczyn, Światowy Zlot, Żagań, fotoreportaż Wronczyn i Zlot, Mazury, 20 lat drużyny, wiadomości z 11 DKPanc, wywiad z wojewodą wlkp., wyjazd do Miednoje, wywiad z Naczelnikiem ZHP, Bajty i Megabajty, art. O co tu chodzi?
20 III 2001 Okładka; foto zdjęcie z dnia gnieźnieńskiego, od redaktora, Co tam panie w polityce (kronika), Czołg Humber, List od Prezydenta RP, wspomnienia obozowe, wycieczka do Londynu, Bajty i Megabajty, przygotowania do HAL 2001, regulamin Złotej Wroty XX.
MACZKI – Nowy Magazyn 100 PDH rok IV
21 IX 2001 Wydanie z okazji XX lat 100 PDH.Okładka; foto zdjęcie 100 PDH Peklo 82, 21 lat temu, Kronika, Historia drużyny, Rozkaz L1/81, pierwszy skład drużyny 81/82, Obóz Chobienice 2001, podziękowania, 1 DPanc., zestawienie ilości harcerek i harcerzy, Obozy drużyny, Humor numeru
22 IX 2001 Wydanie z okazji XX lat 100 PDH – spis harcerek i harcerzy 100 PDH. Zestawienie zastępowych.Okładka; foto zdjęcie weteranów 100 PDH, spis na dzień 01.09.2001, zastępowi, foto zagadka.
23 X 2001 Ulotka werbunkowa.
24 XI 2001 Okładka; foto zdjęcie z obozu, Akcja letnia dywagacje komendanta. Redakcja, Kronika, Mój najciekawszy dzień na obozie, Nowy generał w 11 DKPanc., pułki z 1 DPanc. – 24 puł., zastęp Ułani, Militarne igrzyska studenckie, Humor numeru
25 XII 2001 Okładka; rysunek święta, Zlot Harcerstwa wlkp., Uroczystości XX-lecia, Redakcja, Kronika, 83 rocznica Powstania Wlkp. Zwiady terenowe z obozu, wiersz Heleny Trzebuchowskiej dla drużyny, WSO o taktyce pancernej, Czołg Carrier, Z Koła Toruń, pułki z 1 DPanc. – 10 pdrag., zastęp Dragoni, wydawnictwa o 100 PDH, Humor numeru
26 I 2002 Okładka; zdjęcie były Naczelnik ZHP hm Wosińskim i dh Agnieszka, XXXII Zjazd ZHP, Kronika, Redakcja, wywiad z dh hm Wosińskim, wywiad z dh Owczarzak, start 90-lecia harcerstwa wlkp., podziękowania za życzenia świąteczne, Betlejemskie Światło Pokoju, kącik poezji harcerskiej, WSO o taktyce pancernej, Czołg Sherman, pułki z 1 DPanc. – 24 psk, zastęp Strzelcy, wydawnictwa o 100 PDH, Humor numeru
27 II 2002 Okładka; rysunek Baden Powell, Naczelny Skaut, Kronika, Redakcja, DMB, O zlocie 90-lecia harcerstwa wlkp., HAZ Feriowisko 2002, Fort Winiary 4, 80 lat 8 PDH, WSO o taktyce pancernej, Czołg Stuart, pułki z 1 DPanc. – BSP, zastęp Podhalanie, Nasza strona www, Humor numeru
28 III 2002 Ulotka werbunkowa
29 III 2002 110 rocznica urodzin bohateraOkładka; portret Generała, krótki życiorys Generała, 60 rocznica 1 DPanc., Kronika, Redakcja, Nasza Gazetka artykuł Witolda Deimla, 80 lat 8 PDH sprawozdanie z imprezy, Czołg Leopard 2, HAL 2002, podziękowanie SHARP, Czołg Sexton, pułki z 1 DPanc. – 1 ppanc, zastęp Pancernych, Nasza strona www, Humor numeru, życzenia świąteczne, art.. z Dziennika Polskiego.
30 IV 2002 Okładka; rysunek Shrek-Wiśnia, sprawozdanie po 110 rocznicy, Najlepsze na kursie, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, wywiad z Jerzym Sturem, konkurs na plakietkę obozową, OWB art. O MRU, MRU dawniej, 87 urodziny por. Czapskiego z DPS, Fort Winiary 4, HAL 2002, Czołg Half Track, pułki z 1 DPanc. – 1 bat łączności, zastęp Łączniczek, Nasza strona www, wspomnienie o dh Orszy, Stanisław Broniewski, piosenka Pierwsza Pancerna, Humor numeru
31 V 2002 Okładka; foto drużyna po zbiórce uroczystej, spotkanie z kombatantami w W-wie, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, przyjęcie kapitulacji Wilhelmshaven, zlot 90 –lecia, refleksje po kursowe, konkurs na plakietkę, HAL 2002, Sieraków, Sierakowski Park Krajobrazowy, Ekwipunek obozowy, absolwentki VI kursu zastępowych, Czołg Challenger, pułki z 1 DPanc. – odziały sanitarne, zastępy Sanitariuszki i Higienistki, wspomnienia weterana cz. 1, Nasza strona www, Humor numeru.
32 VI 2002 Okładka; foto grupa zwiadu kwatermistrzowskiego na terenie przyszłego obozu, zwiad terenowy, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, zlot 90-lecia, pomnik harcerza, konkurs na plakietkę, HAL 2002, podziękowanie za wsparcie finansowe HAL, 55 lat 100 PDH, 60 lat 1 DPAnc, Czołg Crusader, pułki z 1 DPanc. – 1 papl, zastępy Pelotki, SSzCKM, PeStKi, Nasza strona www, Humor numeru.
33 IX 2002 Ulotka werbunkowa.
34 X 2002 Okładka; foto cmentarz w Bredzie, nowy rok, co nowego w Maczkach, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, obóz Jeleniec Sieraków 2002, podziękowanie za pomoc w org. HAL, zmiana w Czuwaj, Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: VIS, Czołg Tiger,  Breda, Nasza strona www, Z tamtej strony…, Humor numeru.
35 XI 2002 Okładka; foto Pantera w Bredzie, Breda 58 lat po wyzwoleniu, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, wspomnienie o dh Mielcarku, Betlejemskie Światło Pokoju, 90 lat zastępu skautów, wyjątki z rozkazu KCH, podziękowanie za udział w turnieju dzielnic, z informatora hufca, Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: kb wz 98, Czołg Panther, podziękowania, co w Czuwaju, strona do notatnika – sygnalizacja, Nasza strona www, Z tamtej strony…, Humor numeru.
36 XII 2002 Okładka; rysunek święta, życzenia świąteczne, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, Betlejemskie Światło Pokoju, dobosz powstania wlkp., Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: km wz 28, Czołg PzKpfw I, strona do notatnika – samarytanka, podziękowania, Nasza strona www, Z tamtej strony…, Humor numeru.
37 I 2003 Okładka; foto 15.12.2002 zastępy dziewczyn, zmiany kadrowe, zuch poszukiwany, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, drużyna otrzymała życzenia, Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: kppanc wz 35, Czołg PzKpfwII, strona do notatnika – umundurowanie, struktura, Z tamtej strony… – Trzy pióra, służba w kuchni, zdjęcia archiwalne, Nasza strona www, z księgi wpisów, Humor numeru.
38 II 2003 Okładka; foto 22.02.2003 Fort VII, Rok Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”, zmiany kadrowe, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, pierwsza zbiórka 100 PGZ, patron Harcerstwa Polskiego ks. Phm Stefan Frelichowski, Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: 46 mm granatnik wz 36, Czołg PzKpfwIII, strona do notatnika – sznury funkcyjne, Tajemnice Marcelina, Z tamtej strony… – Trzy pióra dh Leonarda, Nasza strona www, z księgi wpisów, Humor numeru.
39 III 2003 Wydanie specjalne Spis harcerek i harcerzy 100 PDHOkładka: foto drużyny i weteranów na II Polowej Zbiórce Jeleniec 2002, spis harcerzy aktualizacja na 10.03.2003, spis zastępowych, spis przybocznych.
40 III 2003 111 rocznica urodzin bohatera drużyny.Okładka; foto generała, życiorys generała, 1 Dywizja Pancerna, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, Muzeum imienia generała Maczka w Bredzie, HAL 2003, Co w Czuwaju, Czołg Cromwell Command, Związek Kół 1 DPanc, 11 DKPanc., Humor numeru z wojennego „Dziennika Żołnierza”.
41 IV 2003 Okładka; wesołych świąt pocztówka, sprawozdanie z obchodów 111 rocznicy urodzin bohatera drużyny, Terminy z planu pracy, Kronika, Redakcja, zmiany kadrowe, Wiersz o druhnie Oldze, Breda polskie ślady, Życzenia świąteczne, Archiwum Neptuna, uzbrojenie i ekwipunek: karabin maszynowy Hotchkiss, Czołg PzKpfw IV, strona do notatnika – jak posługiwać się siekierą?, Z tamtej strony… – Obóz wędrowny MRU cz. 1, Mapka miejsca obozu, Nasza strona www, z księgi wpisów, Humor numeru.

Inne wydawnictwa

Płyty CD

Nazwa Data Zawartość
Album zdjęć cz. 1 Okładka foto drużyna przy ognisku obóz Psarskie.Zawartość: Obóz stały Łośno 1998

Obóz stały Psarskie 1999, obóz wędrowny Beskid Wyspowy 1996, TVP1 teleturniej Niezwykła 7, urodziny Generała 1999 – nadanie Złotej Odznaki 1 DPanc., zbiórka weteranów drużyny 1999, zbiórka weteranów drużyny 2000, z kroniki drużyny zdjęcie sprzed lat, zbiórka drużyny 21.01.2000, wizyta w Żaganiu 1999, zlot hufca Stęszewko 1999, wizyta w Żaganiu 1998.

Programy narzędziowe. Zestawił P. Zurek

Nakład – około 30 kopii

Album zdjęć cz. 2 Okładka foto drużyna apel obóz Psarskie.Zawartość: Obóz stały Wronczyn 2000, zbiórka 08.06.2000 przegląd namiotów, zdjęcia z Bredy, obchody 31.08.2000, MTO Biedrusko, kwaterka Zloty Gniezno 2000, Zlot hufca 06.2000, Zlot Gniezno 2000.

Programy narzędziowe. Zestawił P. Żurek

Nakład – około 60 kopii.

Uwaga: jedną z płyt w trakcie zwiedzania naszego obozu na terenie Zlotu otrzymał Prezydent RP Pan Aleksander Kwaśniewski.

Album zdjęć cz. 2a
Album zdjęć cz. 3

Inne materiały:

Nazwa Data Zawartość
Maczki informator Symbole HarcerskieKrzyż harcerski, Lilijka, Czuwaj, Hymn harcerski

Około 100 egz.

Maczki informator Tropy i ślady zwierzątOkoło 50 egz.
Regulamin mundurowy odznak i oznak 100 PDH 1981 Regulamin mundurów, regulamin odznak i oznak harcerskich i instruktorskich.Maszynopis 1 egz.
Regulamin mundurowy odznak i oznak 100 PDH 1996 Rysunki, Regulamin mundurów, regulamin odznak i oznak harcerskich i instruktorskich, Podsumowanie.Około 50 egz.
Regulamin mundurowy odznak i oznak 100 PDH 2001 Rysunki, Regulamin mundurów, regulamin odznak i oznak harcerskich i instruktorskich, Podsumowanie.Około 50 egz.

Gazetka obozowa HAL 2002 – Jeleniec „Z tamtej strony jeziora…”

Nakład po 60 egzemplarzy.

Nr

Zawartość
1 Krótki wstęp, Qwaterka 2002, Pakowanie sprzętu, Przyjazd na obóz, Pierwsze wrażenia zuchenki, Kalendarium, Świeczka, Radosna twórczość Podhalan, Nocne słowa Królika, Redakcja.
2 Rolka, Azymutozrzut Sanitariuszek, Nocne wybryki, Zwiad terenowy Strzelcy, Zwiad terenowy Bucharzewo, Zwiad terenowy Grobia, Kalendarium, Serial brazylijski, Cytat numeru, Redakcja.
3 Zwiad terenowy Ułani, z tamtych lat, Sadzak w aucie gra terenowa, Doliwiec Leśny 1987, porady na azymutozrzuta, Sztandar – wiersz, Kalendarium, Cytat numeru, Redakcja.
4 Dzień Weterana, wiersze o czołgach, Kalendarium, Redakcja.
5 Zakuknijmy do Kukułki, Siedem Mieczy Higienistek, zwiad terenowy Pancerni, Zwiad terenowy Podhalanie, Weterani, , Kalendarium, Cytat numeru, Redakcja.
6 Gra terenowa Antena, plan obozu, dh Stefan Mirowski, Obchody 5 rocznicy śmierci, Cytat numeru