OSIĄGNIĘCIA

Ważniejsze osiągnięcia drużyny:

– tytuł Drużyny Honorowej Zlotu ZHP – Pola Grunwaldzkie 1998
– tytuł Drużyny Grunwaldzkiej ZHP
– tytuł Drużyny Reprezentacyjnej Hufca Poznań-Grunwald (1981-86, 1988-91, 1993)
– wręczenie sztandaru drużynie 1 września 1989 r.
– udział w zlocie Chorągwi Wielkobrytyjskiej ZHP w Anglii – Barnswood 1994
– Złota Odznaka 1. Dywizji Pancernej (1999)
– otrzymanie medalu „Pro Memoria” (2007)
– udział reprezentacji drużyny w Zlocie Jamboree 2007
– udział w Zlocie Skautów Europy Środkowej „Silesia 2008”
– udział w Zlocie Harcerstwa Polskiego w 2010 r. w Krakowie – Drużyna Reprezentacyjna Gniazda Wielkopolskiego
– udział reprezentacji drużyny w Zlocie Jamboree 2011
– rejs żaglowcem „Zawisza Czarny” (2011, 2013, 2017, 2021)
– Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci (2012)
– Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” (2012)
– Drużyna Reprezentacyjna hufca Poznań – Grunwald na Zlocie Harcerstwa Wielkopolskiego „Ostrów 2012”
– udział w uroczystościach Roku Generała Maczka z okazji 120. rocznicy urodzin
– reaktywacja w ramach działania drużyny – Poczty Harcerskiej nr 81
– utworzenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej – GRH 44/100 – Poczta polowa 1. Dywizji Pancernej.
– odznaczenie sztandaru drużyny Medalem Pro Patria (2017)
– wręczenie sztandaru – Montormel Maczuga Francja (2019)
– wręczenie nowego proporca drużyny – Międzychód (2023)

Złota Odznaka 1 Dywizji Pancernej nadana przez Kapitułę w Londynie (już nie istniejącą). Na dyplomie podpis generała Stanisława Maczka.

Wręczenie Złotej Odznaki 1 Dywizji Pancernej – Urodziny Generała 1999 rok

Medal Pro Memoria – nadany drużynie przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W imieniu Kierownika – sztandar drużyny odznaczył – Wojewoda Wielkopolski Pan Tadeusz Dziuba (luty 2007 rok).

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – nadany przez Radę Ochrony Pamięci

Medal Pro Patria – nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – wręczenie 01.04.2017 Poznań.
Sztandar odznaczyła z-ca Wojewody Wielkopolskiego – Pani Marlena Maląg.

Kryształowy Orzeł od Sekretarza Stanu i Zastępcy Ministra ON – dr. Romana Szeremietewa

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Plakieta Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Wielkopolska

Plakieta Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Medal Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka (2012)

Plakieta 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego

Certyfikat przekroczenia Koła Podbiegunowego w dniu 29. maja 2015 – w drodze na uroczystości rocznicowe do Narwiku.