HISTORIA 100PDH

77 lat 100 PDH – drużyna specjalnościowa (?) – jeżeli 1947,

67 lat 100 PDH im. Hetmana Żółkiewskiego – od 1957,

43 lat 100 PDH im. generała Stanisława Maczka – od 1981

W roku harcerskim 2021/2022 obchodziliśmy 40 lecie naszej drużyny. Ściśle 40 lat od reaktywowania 100PDH pod zmienioną nazwą. Nasza drużyna ma dłuższą historię. Według jednego z byłych Komendantów naszego hufca druha Brenajsa, drużyna nasza powstała już w 1947 roku. Zapytacie skąd tak wysoki numer drużyny, przecież w Poznaniu nie mogło być aż tyle drużyn. Faktycznie. Jednak w swoim opracowaniu o 1 HDL druh hm Józef Derda wspomina o drużynach działających w tzw. hufcu lotniczym i noszące numery powyżej sto. Na tej podstawie można wysnuć hipotezę, że nasza drużyna należała do drużyn specjalnościowych i stąd jej numer. Bo skoro były drużyny o numerach 111 i 112 to pewno była i drużyna o numerze 100.

Niestety na potwierdzenie tych hipotez nie zachowały się żadne dokumenty.

Odnalezione w Komisji Historycznej materiały wskazują na rok, 1957 jako na rozpoczęcie działalności (czy może wznowienie?). W 1957 drużyna za bohatera przyjęła Hetmana Żółkiewskiego i chusty koloru brązowego. Działalność drużyny była typowa – wzloty i upadki. Stany harcerzy – zmienne od kilku do kilkudziesięciu. Zmieniano bohatera drużyny: „Pożarnicy”, „Sportowcy”, a nawet numer na 34c  – od numeru szczepu.

W roku 1976 po likwidacji szczepu 34 i przejściu stanu do szczepu nr 33, drużyna pojechała na swój ostatni obóz. Komendant szczepu zawiesił działalność 100 PDH z końcem wakacji. W tej drużynie na jej ostatnim obozie w Doliwcu Leśnym byłem w sławnym zastępie TUR-ów (Towarzystwa Unikania Roboty).

W 1980 roku po ukończeniu kursu instruktorskiego rozglądałem się za nowym numerem dla powstającej drużyny mój wybór padł na pozostający w rezerwie 33 szczepu numer 100.

We wrześniu 1980 roku na zbiórce 11 PDH im. Tadeusza Kościuszki, której w tym czasie byłem drużynowym, stawiłem się z czarnym lewym naramiennikiem. Był to znak, że rozpoczynamy prace nad uruchomieniem nowej drużyny. Przygotowania trwały cały rok. Zbieraliśmy materiały o Generale, 1 Dywizji Pancernej, zwiedzaliśmy Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, pisaliśmy listy do stowarzyszeń kombatantów.

Na zbiórkach było coraz więcej „czarnych naramienników”.

W trakcie obozu w Wisełce w 1981 roku dokonaliśmy ostatecznego podziału na dwie drużyny – 11PDH i 100PDH.

1 września 1981 roku – 100 PDH im. generała Stanisława Maczka – spotkała się na pierwszej zbiórce.

MG

——————————————————————————————————————–

100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. generała Stanisława Maczka powstała 1 września 1981 roku. Drużyna o tym numerze, ale nosząca imię Hetmana Żółkiewskiego istniała przy Szkole Podstawowej nr 34 już w latach 47/49. Po przerwie reaktywowano drużynę na przełomie lat 56/57. W zachowanych materiałach historycznych, pierwsze wzmianki o naszej drużynie pochodzą z lat 60-tych. Po przejściu do szczepu 33 drużyna w 1976 r. została rozwiązana. Reaktywowana, pod zmienioną nazwą została w 1981 r, od tej chwili działamy w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hufcu Poznań – Grunwald przy Szkole Podstawowej nr. 33, 90 oraz 26 w Poznaniu.

Drużyna podzielona jest na zastępy noszące nazwy i barwy pułków wchodzących w skład 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka:
Zastęp 1 – Ułani – 24 Pułk Ułanów
Zastęp 2 – Dragoni – 10 Pułk Dragonów
Zastęp 3 – Strzelcy- 10 Pułk Strzelców Konnych
Zastęp 4 – Podhalanie – Batalion Strzelców Podhalańskich
Zastęp 5 – Cekaemy – Samodzielny Szwadron CKM
Zastęp 6 – Pancerniacy – 1 Pułk Pancerny
Zastęp 7 – Łączniczki – 1 Batalion Łączności
Zastęp 8 – Sanitariuszki – Oddziały Sanitarne
Zastęp 9 – Higienistki – 1 Pluton Higieny Polowej
Zastęp 10 – Brygada – 10 Brygada Kawalerii Pancernej – Zastęp Zastępowych
Zastęp 11 – Pelotki – 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej
Zastęp 12 – Ósemki – 8 Batalion Strzelców
Zastęp      – Szwadron – Szwadron Sztabowy – Zastęp Wędrowników

Chcąc przybliżyć wygląd naszych mundurów do mundurów żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, nosimy czarną lewa przesuwkę na naramienniku, na kołnierzach zastępy mają wyhaftowane proporczyki w barwach pułku, który jest patronem danego zastępu. Na plakietce drużyny znajduje się znak 1 Dywizji Pancernej, wiewiórka i napis Poland. Instruktorzy, harcerki i harcerze noszą czarne berety.

Utrzymujemy kontakty z organizacjami skupiającymi byłych żołnierzy gen. Maczka. O istnieniu naszej drużyny wiedział sam Generał, którego za pośrednictwem Koła 1 D. Panc. w Edynburgu informowaliśmy o działaniach drużyny. We wrześniu 1994 roku dzięki uprzejmości Prezesa Kół 1 D. Panc. Pana rotmistrza Witolda Deimela przekazaliśmy proporczyk drużyny samemu Generałowi. Plakietka drużyny znajduje się w jednej z gablot londyńskiego Instytutu Sikorskiego.

W ramach obozów zwiedziliśmy pola bitew 10 B. K. Zmot. z 1939 roku m. in. Wysoką, Jordanów, Skomielną, Lubień, Pcim, Myślenice i Dobrzyce. W 1994 roku 10-cio osobowa reprezentacja naszej drużyny brała udział w obchodach 50-lecia wyzwolenia Flandrii zwiedzając miejsca walk 1 D. Panc. (Ypres, Gandawa, Roeselare, Bruksela). Braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika na cmentarzu żołnierzy 11 Dywizji kawalerii Pancernej w Lommel. Tam też pierwszy raz spotkaliśmy żołnierzy z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, jednostki, która jest kontynuatorką tradycji 1 D. Panc. Z jednostką tą utrzymujemy kontakty.
Od przeszło dwudziestu lat organizujemy samodzielne obozy letnie, liczne biwaki, wycieczki i zimowiska. Jesteśmy całkowicie wyposażeni w sprzęt obozowy i kwatermistrzowski. Na nasze zbiórki uczęszcza ok. 70 harcerek i harcerzy w wieku 12 do 25 lat.

W 1989 roku drużyna otrzymała sztandar. Zastępy mają własne proporce z nazwami pułków, które im patronują.W roku 1999 sztandar drużyny został odznaczony, decyzją Kapituły z Londynu, Złotą Odznaką 1 Dywizji Pancernej – za krzewienie wiedzy o Dywizji i jej dowódcy. W roku 2006 Kierownik UdsKiOR odznaczył 100PDH medalem „Pro Memoria”. W roku 2012 sztandar drużyny odznaczono „Złotą Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” i „Odznaką Za Zasługi dl Województwa Wielkopolskiego”.

Naszym niezwykle cennym zapleczem osobowym są: 100 Poznańska Gromada Zuchowa „Pancerni Rycerze” (do roku 2003 „Maczki), 16 Poznańska Gromada Zuchenek „Leśne Driady”.

Instruktorzy skupieni są w Kręgu Instruktorskim „WIGOR”. Liczna grupa byłych harcerzy, harcerek i instruktorów 100 PDH spotyka się w Nieformalnym Kręgu Weteranów 100 PDH.

Od roku 2010 przy drużynie działa Poczta Harcerska nr 81 – wyróżniająca się licznymi wydawnictwami nawiązującymi do rocznic historycznych.

W roku 2012 z inicjatywy instruktorów i wędrowników powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRH 44/100 – odtwarzająca działania Poczty Polowej i Sztabu 1 Dywizji Pancernej.