O nas – 33 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych

33 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych

22 października 1966 roku w Szkole Podstawowej nr 33 na uroczystej zbiórce ogłoszono założenie 33 Szczepu im. „Zdobywców Cytadeli Poznańskiej” (takiego bohatera nosiła też SP 33). Komendantem został phm. Włodzimierz Minikowski. Jak zanotowano w kronice nowo powstałej jednostki harcerskiej: Powstanie szczepu było możliwe dzięki dobrej atmosferze panującej wśród drużynowych i życzliwości grona nauczycielskiego SP 33.

W skład szczepu wchodziły 4 podstawowe drużyny:
  11 PDH (harcerzy) im. Tadeusza Kościuszki
  16 PDH (harcerek) im. Haliny Górskiej
  11 PDZ (zuchów) „Giermki”
  16 PDZ (zuchenek) „Wesołe Przyjaciółki”

Numery drużyn zmieniały się. W pewnym okresie numery drużyn zastąpiono literami przy numerze 33. Były więc drużyny 33a, 33b, 33c, 33d.
Okresowo działały jeszcze inne drużyny – włącznie z drużyną HSPS.

W roku 1976 w związku z likwidacją SP nr 34 – do Szczepu 33 nastąpiło przyłączenie wszystkich drużyn Szczepu nr 34. Wśród nich też 100 PDH, która jak inne drużyny ze szczepu 34 w roku 76/77 zostały rozwiązane. Ponownie 100PDH została reaktywowana w 1981 roku.

W latach 1981 – 1994 w skład szczepu wchodziły następujące drużyny:
  11 PDH, 16 PDH, 100 PDH, 11 PDZ, 16 PDZ, 100 PDZ Maczki, KI Igor.

Do roku 1994 Komendantem 33 Szczepu pozostawał dh. hm. Włodzimierz Minikowski. Jednocześnie był drużynowym 11 PDH i 11 PDZ. Wraz z jego odejściem z ZHP – wspomniane drużyny zawiesiły działalność. 16 PDHż działała do roku 1992.

Po roku 1994 pozostałe z 33 Szczepu, 100 PDH i 100 PDZ tworzą Związek Drużyn. Zamieniony w roku 1999 ponownie w 33 Szczep DHiZ. Wraz z likwidacją SP nr 33 rozszerzono „teren” działania 33 Szczepu na szkoły, z których uczniowie kontynuowali naukę w 33 Gimnazjum, były to szkoły SP 26 i SP 90. Tradycje działających na terenie szkoły nr 26 drużyn (8PDH – harcerzy, 35 PDH – harcerek i 101 PDW – wędrowników) zostały przejęte przez 33 Szczep. Tradycje harcerskie drużyn działających w SP 90 przejęte zostały przez harcerzy ZHR.
W 2017 roku szkoła na ulicy Wyspiańskiego 27 – ponownie została Szkołą Podstawową. Do momentu wygaśnięcia działało jeszcze Liceum Ogólnokształcące nr 33.

Członkowie naszego szczepu uczęszczają do wielu szkół na terenie Poznania, a nawet ze szkół podmiejskich.

W archiwum szczepu znajdują się sztandary 11 PDH, 8 PDH i 35 PDH.

Obecnie Komendantem 33 Szczepu jest hm. Grzegorz Maciejewski – z-cy hm. Agnieszka Maciejewska i hm. Zbyszko Kruszona.

W skład 33 Szczepu obecnie wchodzą:

100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. St. Maczka – drużynowy hm. Grzegorz Maciejewski,
Przyboczny – phm. Adam Różycki
Przyboczna – pwd. Kinga Zając
Przyboczny – pwd. Jerzy Kozłowski
Przyboczny – pwd. Kacper Suszka

100 PGZ „Przyjaciele Smoków” – drużynowa pwd. Karolina Twardowska,
Przyboczna – Maja Suszka

16 PGZ „Leśne Driady” drużynowa phm. Maria Trybs,
Przyboczna –

Krąg Instruktorski WIGOR – phm. Dorota Kruszona

Poczta Harcerska nr 81 – hm. Zbyszko Kruszona

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 44/100 – hm. Zbyszko Kruszona/phm. Tomasz Włoch

Warto wspomnieć również o silnej grupie byłych harcerek i harcerzy „setki” skupionych w nieformalnym Kręgu Weteranów 100PDH. Na czele Weteranów stoi dh. dr. pwd. Maciej Cymerys HO.