O nas

100 Poznańska Drużyna Harcerzy imienia generała Stanisława Maczka powstała 1 września 1981 roku.

Drużyna podzielona jest na zastępy noszące nazwy i barwy pułków wchodzących w skład 1 Dywizji Pancernej generała Maczka:

Zastęp 1 – Ułani – 24 Pułk Ułanów
Zastęp 2 – Dragoni – 10 Pułk Dragonów
Zastęp 3 – Strzelcy- 10 Pułk Strzelców Konnych
Zastęp 4 – Podhalanie – Batalion Strzelców Podhalańskich
Zastęp 5 – Cekaemy – Samodzielny Szwadron CKM
Zastęp 6 – Pancerniacy – 1 Pułk Pancerny
Zastęp 7 – Łączniczki – 1 Batalion Łączności
Zastęp 8 – Sanitariuszki – Oddziały Sanitarne
Zastęp 9 – Higienistki – 1 Pluton Higieny Polowej
Zastęp 10 – Brygada – 10 Brygada Kawalerii Pancernej – Zastęp Zastępowych
Zastęp 11 – Pelotki – 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej
Zastęp 12 – Ósemki – 8 Batalion Strzelców
Szwadron – Szwadron Sztabowy – Zastęp Instruktorski

Chcąc przybliżyć wygląd naszych mundurów do mundurów żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, nosimy czarną lewą przesuwkę na naramienniku, na kołnierzach zastępy mają wyhaftowane proporczyki w barwach pułku, który jest patronem danego zastępu. Na plakietce drużyny znajduje się znak 1 Dywizji Pancernej tzw. „wiewiórka” i napis „Poland”. Instruktorzy, harcerki i harcerze noszą czarne berety.

Utrzymujemy kontakty z organizacjami skupiającymi byłych żołnierzy generała Maczka. O istnieniu naszej drużyny wiedział sam Generał, którego za pośrednictwem Koła 1 Dywizji Pancernej w Edynburgu informowaliśmy o działaniach drużyny. We wrześniu 1994 roku dzięki uprzejmości Prezesa Kół 1 Dywizji Pancernej Pana rotmistrza Witolda Deimela przekazaliśmy proporczyk drużyny samemu Generałowi. Plakietka drużyny znajduje się w jednej z gablot londyńskiego Instytutu Sikorskiego.

W ramach obozów zwiedziliśmy pola bitew 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej z 1939 roku m. in. Wysoką, Jordanów, Skomielną, Lubień, Pcim, Myślenice i Dobrzyce. W 1994 roku 10-cio osobowa reprezentacja naszej drużyny brała udział w obchodach 50-lecia wyzwolenia Flandrii zwiedzając miejsca walk 1 D. Panc. (Ypres, Gandawa, Roeselare, Bruksela). Braliśmy udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika na cmentarzu żołnierzy 1 Dywizji Pancernej w Lommel. Tam też pierwszy raz spotkaliśmy żołnierzy z 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, jednostki, która jest kontynuatorką tradycji 1 Dywizji Pancernej. Z jednostką tą utrzymujemy kontakty.

Organizujemy w pełni samodzielne obozy letnie, biwaki i zimowiska. Jesteśmy całkowicie wyposażeni w sprzęt obozowy i kwatermistrzowski. Na nasze zbiórki uczęszcza ok. 70 harcerek i harcerzy w wieku 12 do 25 lat.

W 1989 roku drużyna otrzymała sztandar. Zastępy mają własne proporce z nazwami pułków, które im patronują. W roku 1999 sztandar drużyny został odznaczony, decyzją Kapituły z Londynu, Złotą Odznaką 1 Dywizji Pancernej – za krzewienie wiedzy o Dywizji i jej dowódcy. W roku 2006 Kierownik UdsKiOR odznaczył 100PDH medalem „Pro Memoria”. W roku 2012 sztandar drużyny odznaczono „Złotą Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” i „Odznaką Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Naszym niezwykle cennym zapleczem osobowym są: 100 Poznańska Gromada Zuchowa „Pancerni Rycerze” (do roku 2003 „Maczki) i 16 Poznańska Gromada Zuchenek „Leśne Driady”.

Instruktorzy skupieni są w Kręgu Instruktorskim „WIGOR”.

Liczna grupa byłych harcerzy, harcerek i instruktorów 100 PDH spotyka się w Nieformalnym Kręgu Weteranów 100 PDH.

Od roku 2010 przy drużynie działa Poczta Harcerska nr 81 – wyróżniająca się licznymi wydawnictwami nawiązującymi do rocznic historycznych.

W roku 2012 z inicjatywy instruktorów i wędrowników powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRH 44/100 – odtwarzająca działania Poczty Polowej i Sztabu 1 Dywizji Pancernej.

W latach 2014 i 2019 zorganizowaliśmy obóz letni na terenie sławnego wzgórza „Maczuga-Montormel” we Francji. Braliśmy udział w obchodach rocznicowych bitwy pod Falaise.

W 2019 roku na wzgórzu Maczuga drużyna otrzymała nowy sztandar.