Adres i terminy

Zbiórki:

Harcerki i harcerze (klasy od 4 SP w górę) – zbiórki w piątki od 17.30 – 19.00 – SP33 ul. Wyspiańskiego
Zuchenki i zuchy (klasy 1-3 SP) – zbiórki w środy od 17.30 – 18.45 – SP26 ul. Berwińskiego

Mapka:

Harcówka znajduję się w Szkole Podstawowej nr 33
wejście do harcówki – Sala gimnastyczna od strony parkingu

Adres szkoły i harcówki:

60-751 Poznań, ulica Stanisława Wyspiańskiego 27