TABLICA

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Stanisławowi Maczkowi

Dzięki staraniom instruktorów i weteranów 100 Poznańskiej Drużyny Harcerzy została ufundowana tablica pamiątkowa upamiętniająca osobę generała Stanisława Maczka.

Było to ukoronowaniem podjętych, już wczesnym latem, działań grupy inicjacyjnej z naszego środowiska harcerskiego.

W dniu 8 grudnia 2012 roku, dzięki przychylności księdza proboszcza Eugeniusza Guździoła, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Michała przy ulicy Stolarskiej w Poznaniu.

Na uroczystości przybyli liczni goście. Nie zabrakło również weteranów – byłych żołnierzy generała Maczka. W uroczystościach uczestniczyli: pan Kapitan Antoni Przybył z Poznania i pan major Janusz Gołuchowski ze Stołecznego Koła 1 Dywizji Pancernej.

Reprezentowana była 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej z Żagania i 10 Brygada Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.

Z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu przybył pan major Sławomir Roman.

Władze administracyjne reprezentował przedstawiciel pana Wojewody Wielkopolskiego Michała Florka.

Mieliśmy również okazję gościć dh harcmistrza Jarosława Rurę – Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej. Licznie reprezentowane było środowisko harcerzy z Szarych Szeregów i Seniorów Harcerskich z całej Wielkopolski.

Na nasze zaproszenie przybyła również zaprzyjaźniona grupa rekonstruktorów z SRH „Odwach”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą którą poprowadził ksiądz prałat Michał Maciołka.

Po mszy została przedstawiona krótka prelekcja na temat osoby generała Stanisława Maczka.

O odsłonięciu tablicy dowiedział się również syn Generała – profesor Andrzej Maczek i drogą mailową napisał do nas kilka ciepłych słów.

Całą uroczystość uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry harcerskiej z 4 Kórnickiej Drużyny Harcerskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać m.in. „Marsz 1 Dywizji Pancernej”.

Następnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy, o co zostali poproszeni obecni weterani 1 Dywizji Pancernej.

Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz prałat Michał Maciołka.

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na grochówkę tradycyjnie gotowaną i podawaną przez członków Poczty Harcerskiej nr 81 działającej przy 100PDH.

Relacja Radia Merkury:

Od ponad 30 lat ich drużyna nosi imię wielkiego polskiego dowódcy – generała Stanisława Maczka. Teraz jednak poznańscy harcerze postanowili szczególnie uczcić swojego bohatera.

Harcerze, przyjaciele drużyny i rodziny zebrali się w kościele pod wezwaniem św. Michała, gdzie uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Maczka. Druhnom i druhnom pomogli ją przygotować harcerscy weterani, zrzeszeni w komitecie honorowym m.in. Maciej Cymerys. – Chcieliśmy zostawić na terenie Poznania jakiś ślad dotyczący generała Maczka – mówi.

Tablicę odsłonięto po uroczystej mszy świętej. Odczytano też listy od żołnierzy generała, Urzędu ds. Kombatantów, Naczelniczki ZHP ale też wyjątkowy list, który zaskoczył harcerzy. Napisał do nich Andrzej Maczek, syn generała, który podziękował harcerzom za inicjatywę, poprosił o relację z wydarzenia i informowanie go o podobnych wydarzeniach.

Na uroczystość do Poznania zjechali też „Maczkowcy” z całej Polski. – Jest nas coraz mniej. Jedyna nadzieja na przyszłość to młodzi, że oni będą kontynuowali tradycję „Maczkowską” – powiedział major Janusz Głuchowski. W najbliższy wtorek 11 grudnia minie 18 rocznica śmierci generała Stanisława Maczka.

===============================================================

Drużyna otrzymała wiele wyrazów uznania za swoją inicjatywę. List wystosowała Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Ciechanowski.

Do harcerzy z Poznania list wystosował również syn Generała Andrzej Maczek

„Temat: List od Andrzeja Maczka do 100PDH

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za wiadomość o odsłonięciu w dniu 8 mego b. m. Tablicy Pamiątkowej poświęconej Imieniu mego śp. Ojca, Generała Stanisława Maczka. Organizatorom tej inicjatywy chciałbym przekazać, że jestem z nimi w myślach w tym dniu i że będę szczęśliwy, jeśli będę mógł otrzymać wszystkie wiadomości oraz fotografie z tak ważnej imprezy.

Z poważaniem Andrzej Maczek”

================================================================

Relacja portal internetowy – Łazarz

W kościele Michała Archanioła odsłonięto tablicę pamiątkową gen. Stanisława Maczka

Janusz Ludwiczak

W kościele Michała Archanioła odsłonięta została tablica pamiątkowa gen. Stanisława Maczka – generała broni, dowódcy I Dywizji Pancernej, bohatera pól bitewnych, bojownika sprawy polskiej, kawalera orderu Virtuti Militari.

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się mszą św., którą w kościele Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej odprawił ks. prałat Michał Maciołka. Eucharystię sprawował również ks. Roman Późniak, były proboszcz Parafii Michała Archanioła, obecnie proboszcz Parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. Msza św. została odprawiona w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Generał Maczek przez swoje całe życie zawsze walczył w obronie naszej ojczyzny. Walczył w trakcie I wojny światowej, przeciwstawiał się bolszewikom. Dzisiaj Europa wypiera się tradycji chrześcijańskiej. Wielu mądrali nie było na świecie, gdy bolszewicy przechodzili przez Polskę. Ci bohaterowie, których dziś wspominamy służyli ojczyźnie. Spotykali się z niezrozumieniem i prześladowaniem. Niech wasze harcerstwo współczesne będzie służbą ojczyźnie i kształceniu walorów i wartości – mówił w trakcie kazania ks. prałat Michał Maciołka.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, żołnierze gen. Maczka, przedstawiciele 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu i harcerze z wielu drużyn.

Po mszy św. odczytany został m.in. list od generała 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, który podziękował 100. Poznańskiej Drużynie Harcerzy za pielęgnowanie pamięci o generale Maczku.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej druhowi hm Ryszardowi Dubiszowi przyjacielowi 100PDH, przyznany został brązowy medal za zasługi dla obrony kraju. Niestety druh Ryszard Dubisz zmarł dwa dni później, 10 grudnia.

Generał Broni Stanisław Maczek urodził się w 1892 roku pod Lwowem. Uczestnik w I wojnie światowej, od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim, od 1938 r. dowódca 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Skutecznie dowodził nią w wojnie obronnej Polski. W 1939 r. internowany na Węgrzech. Z żołnierzami brygady przedostał się do Francji. Organizator 1. Dywizji Pancernej, którą dowodził we Francji, Belgii, Holandii i północno-zachodnich Niemczech. Od maja 1945 r. dowódca I Korpusu Polskiego w Szkocji. Pozostał na emigracji. Zmarł w 1994 roku w Edynburgu, spoczywa na cmentarzu wojennym w Bredzie. Jest autorem książki „Od podwody do czołga”.

Początki 100. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej sięgają 1947 r., kiedy to nosiła imię Hetmana Żółkiewskiego i istniała przy Szkole Podstawowej nr 34. Po przerwie drużyna została reaktywowana na przełomie 1956 i 1957 roku. W 1976 r., po przejściu do szczepu 33 – drużyna została rozwiązana. Pod zmienioną nazwą została reaktywowana 1 września 1981 r. i działa w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, Hufcu Poznań-Grunwald przy Szkole Podstawowej nr 33. Przez szeregi 100 PDH przewinęło się prawie 1800 harcerek i harcerzy. W skład drużyny wchodzi 12 zastępów.

Harcerki i harcerze 100 PDH noszą mundury zbliżone do mundurów 1 Dywizji Pancernej, noszą czarną lewą przesuwkę na naramienniku, na kołnierzach zastępu mają wyhaftowane proporczyki w barwach pułku.

100 PDH współpracuje z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Od 1993 roku harcerze organizują samodzielne obozy letnie, biwaki i wycieczki.
Na zbiórki drużyny uczęszcza ponad 70 harcerek i harcerzy w wieku od 12 do 25 lat.

Wśród ważniejszych osiągnięć 100 PDH jest Tytuł Drużyny Honorowej Zlotu ZHP Pola Grunwaldzkiej 1988 i odznaczenie sztandaru drużyny Złotą Odznaka 1 Dywizji Pancernej, medalem „Pro Memoria”, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

=================================================================

WKU w Poznaniu

Autor: Marcin Roman

8 grudnia 2012 roku w Poznaniu zakończono cykl działań związanych z obchodami 120. rocznicy urodzin gen. Stanisława Maczka.

W kościele św. Michała harcerze 100. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej zorganizowali uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej swojego patrona.

Wśród uczestników uroczystości byli ówcześni żołnierze i kilka pokoleń sympatyków legendarnego generała, pasjonaci broni pancernej, historii walk o niepodległość Ojczyzny oraz osoby, których łączy m.in. zainteresowanie mundurem żołnierza wojska polskiego.

Współczesne Siły Zbrojne RP reprezentowali płk Adam Kaczorowski przedstawiciel Dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, zwanej „Czarną Dywizją” oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu mjr Sławomir Roman.

Żołnierze 11. Dywizji Kawalerii Pancernej są szczególnie dumni i uprzywilejowani, gdyż mogą poszczycić się noszeniem na lewych rękawach swoich mundurów takich samych oznak, jakie nosili żołnierze generała Maczka.

Drużynowy 100. PDH harcmistrz Grzegorz Maciejewski otrzymał wyrazy uznania za swoją działalność m.in. od przedstawicieli naczelnych władz ZHP, Marszałka i Wojewody Wielkopolskiego oraz Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków z Żagania.

Natomiast Przewodniczący Prezydium Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, hm. Ryszard Dubisz, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.