GRH 44/100

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 44/100 – SZWADRON ŁĄCZNOŚCI I SZTAB 1 DPANC.

W styczniu 2012 roku podczas zbiórki drużyny powstał pomysł stworzenia Grupy Rekonstrukcyjnej, historycznie nawiązującej do Poczty Polowej 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Rozpoczęły się poszukiwania elementów umundurowania oraz wyposażenia. Podstawą placówki historycznej poczty stały się, posiadane przez drużynę, amerykańskie wojskowe namioty, a także łóżka polowe, pamiętające swoim wiekiem czasy lądowania w Normandii.

Jednym z zadań grupy jest przybliżenie, szerszemu gronu braci harcerskiej, tradycji dotyczącej jednostki dowodzonej przez Bohatera naszej drużyny. Z drugiej strony pragniemy, poprzez udział grupy w różnych uroczystościach i imprezach, propagować idee harcerstwa. Wydawnictwa poczty oprócz funkcji dokumentowania ważnych wydarzeń z życia codziennego, mają pełnić swoistą formę edukacyjną umożliwiającą poznawanie różnych faktów związanych z historią naszej organizacji jak również wojskowego oręża. Trzonem grupy jest podstawowy skład personalny Poczty Harcerskiej oraz część harcerzy i instruktorów związanych z naszą drużyną. Powstanie grupy spowodowało poruszenie w gronie Weteranów 100 PDH. Doprowadziło to do „werbunku” w ich szeregach. Pierwotnie zostało ustalone, że grupa będzie używała proporczyków wojsk łączności. Wraz z rozrastaniem się grupy, postanowiono, że członkowie poczty harcerskiej pozostaną przy barwach łącznościowych, natomiast pozostali będą występować w kolorach jednostek, które patronowały ich macierzystym zastępom. Nasza grupa cały czas dąży do uzupełniania i kompletowania jak najwierniejszego umundurowania i ekwipunku charakterystycznego dla tamtych lat. Lecz nie jest to najważniejszym celem dla naszej grupy. W swoim działaniu pragniemy przede wszystkim kultywować pamięć o żołnierzach 1 Dywizji Pancernej, dając namacalną możliwość, młodemu pokoleniu, poczucia się jednym z nich.

Nazwa GRH 44/100 została wymyślona przez Drużynowego i oznacza : 44 (numer jakim oznaczano pojazdy poczty polowej) / 100 ( numer drużyny).