Organizacja 1DPanc.

1 Polska Dywizja Pancerna 1944-45 w Zachodniej Europie

O R G A N I Z A C J A

Dowódca — gen. dyw. Stanisław Maczek
Sztab — płk dypl. K. Dworak (z-ca dowódcy), płk dypl. J. Levittoux (szef sztabu), ppłk dypl. M. Rutkowski (kwatermistrzostwo).

10 Brygada Kawalerii Pancernej
Dowódca — płk dypl. T. Majewski
z-ca dowódcy — płk dypl. F. Skibiński
szef sztabu — mjr dypl. M. Czarnecki
1 Pułk Pancerny (dca ppłk A. Stefanowicz)
2 Pułk Pancerny (dca ppłk dypl. S. Koszutski)
24 Pułk Ułanów im. Hetmana Żółkiewskiego (dca ppłk J. Kański)
10 Pułk Dragonów (dca ppłk W. Zgorzelski)

3 Brygada Strzelców
Dowódca — płk M. Wieroński
z-ca dowódcy — płk. dypl. W. Dec
szef sztabu — kpt dypl. J. Nawara
Batalion Strzelców Podhalańskich (dca ppłk K. Complak)
8 Batalion Strzelców (dca ppłk A. Nowaczyński)
9 Batalion Strzelców (dca ppłk Z. Szydłowski), od września 1944 zw. baonem „Strzelców Flandryjskich”
Samodzielny Szwadron CKM z 1 p.rozp. (dca mjr M. Kochanowski)

Artyleria Dywizyjna
Dowódca — płk dypl. B. Noel
szef sztabu — mjr dypl. A. Sulewski
1 Pułk Artylerii Motorowej (dca ppłk J. Krautwald)
2 Pułk Artylerii Motorowej (dca ppłk K. Meresch)
1 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (dca mjr R. Dowbór)
1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (dca ppłk dypl. O. Eminowicz, następnie mjr W. Berendt)

Oddziały Dywizyjne:

Pułk rozpoznania
Dowódca — mjr J. Maciejowski
10 Pułk Strzelców Konnych

Saperzy dywizyjni
Dowódca — ppłk J. Dorantt
10 Kompania Saperów
11 Kompania Saperów
1 Kompania Park. Sap. i pluton mostowy

1 Batalion Łączności
Dowódca — ppłk J. Grajkowski
1 Szwadron Łączności
2 Szwadron Łączności
3 Szwadron Łączności
10 Szwadron Łączności

1 Szwadron Regulacji Ruchu
Dowódca — rtm. A. Pieregorodzki

Służby:
duszpasterstwo — ks. J. Szymała, potem ks. F. Tomczak,
oddziały warsztatowo-naprawcze — mjr M. Wąsowicz,
komp. warsztatowa bryg. panc. — mjr J. Kaszubowski,
komp. warsztatowa bryg. strzel. — mjr F. Perepeczko,
służba materiałowa — mjr E. Fryzendorf,
1 park materiałowy — mjr T. Lesser,
oddział zaopatrywania — ppłk dypl. W. Bielski, potem mjr M. Żebrowski i mjr H. Gwiazdecki,
oddziały sanitarne — ppłk lek. W. Pawłowicz,
pluton opieki — mjr A. Łubkowski,
8 sąd polowy — mjr audytor N. Tomaszewski

Oraz:
obóz uzupełnień 1 dywizji panc. — ppłk J. Deskur,
1 szwadron czołgów zapasowych — rtm. B. Skulicz,
szef żandarmerii — kpt. M. Wolnik,
8 Szwadron Żandarmerii — kpt. Z. Bojarski

Etatowy stan liczebny dywizji:
885 — oficerów,
15210 — szeregowych,
381 — czołgów,
473 — działa (oprócz tych w czołgach),
4050 — pojazdów mechanicznych.