KI WIGOR

Krąg Instruktorski WIGOR – skupia „starszą” część instruktorów 33 szczepu. Nazwa WIGOR jest tak naprawdę skrótem – W – weterańsko, I – instruktorska, G – grupa, O – organizacyjno, R – rozrywkowa. Oczywiście nazwę i jej rozwinięcie należy traktować z przymrużeniem oka, choć faktycznie instruktorzy skupieni w KI WIGOR – posiadają ponad przeciętne umiejętności organizacyjne – czego przykładem mogła być organizacja wyprawy do Normandii w 2014 roku, czy wyprawa do Narwiku w 2015 roku. Z tej właśnie wyprawy pochodzi zdjęcie pod Trolem 🙂

W latach 1982-2014 w naszym szczepie działał jeszcze KI IGOR (Instruktorska Grupa Operacyjno Rozrywkowa). Krąg skupiał „młodszą” część kadry. Ze względu na małą aktywność działalność tego KI została zawieszona.