Poczta Harcerska 81 i GRH 44/100

POCZTA HARCERSKA NR 81

HISTORIA PH ZHP 81 – Poznań

Poczta rozpoczęła swoją działalność w ramach 158 PDH będącej w strukturach Hufca ZHP „PIAST” Poznań – Stare Miasto. W 1985 – 1987 prowadziła swoją działalność w zakresie wykonywania stempli, prostych dodruków, kartek pocztowych wykonywanych w oparciu o pracownię fotograficzną. W fazie początkowej poczta miała charakter warsztatów specjalnościowych, w których uczestniczyli harcerze drużyny. Wiązało się to również z prowadzeniem ciemni fotograficznej oraz zajęć z zakresu fotografii. W związku z coraz większym zainteresowaniem harcerzy oraz z narastaniem próśb o przybycie ze stoiskiem pocztowym lub wykonanie drobnych druków okolicznościowych, zapadła decyzja o sformalizowaniu działalności poczty, co nastąpiło pod koniec 1987 roku. Podczas rozmowy z ówczesnym Komendantem Hufca zapadła decyzja o zarejestrowaniu poczty przy Komendzie Hufca. W latach 1987 – 1991 poczta uczestniczyła w większości imprez organizowanych w hufcu i chorągwi (Zlot ZHP 1988, Zlot Jubileuszowy Harcerstwa Wielkopolskiego 1989, Rajdy Piastowskie). Na imprezach zespół występował  w strojach nawiązujących do mundurów I Kompanii Skautowej (okres Powstania Wielkopolskiego) lub w przebraniach typowych dla  członków Poczty Polowej Powstania Warszawskiego. Poczta dysponowała dwoma starymi rowerami oraz posiadała na stanie „Warszawę” – dar zaprzyjaźnionego taksówkarza, oraz terenowego  ARO Muscel. Po nawiązaniu kontaktu z Pocztą Polską pozyskano całkiem niezłą kolekcję starych skrzynek pocztowych. Służyły poczcie  na zgrupowaniach i obozach. Największą akcją i pracą pocztową był udział  na Zlocie ZHP 1988. W ramach zgrupowania odbierano i dostarczano przesyłki  do 1150 harcerzy, będących w  zgrupowaniu Chorągwi Poznańskiej. W 1991 roku poczta  rozpoczęła swoją pracę przy Komendzie Chorągwi Poznańskiej, a w niedługim czasie Wielkopolskiej. Coraz częściej zaczęła odpowiadać za logistyczne zaplecze szeregu imprez organizowanych przez rodzinny Hufiec, ale i Chorągiew. Pocztowcy przeistoczyli się w oddział odpowiedzialny za logistykę imprez – zloty, PZHS-y , organizacja zaplecza dla „Białych służb”. W 1993 roku podjęta została decyzja o zawieszeniu pracy poczty. Reszta pocztowców założyła 50 PDH o specjalności samochodowo – kwatermistrzowskiej (co za specjalizacja !!!, ale się przydała przy wielu imprezach). Drużyna działała do 1997 roku.
Minęło 17 lat. Zlot Jubileuszowy w Krakowie. Spotkanie dwóch starych Drużynowych. Wystarczyło. Wrzesień, nowy rok szkolny i buchnęło pomysłami. Reaktywujemy pocztę!  Nowe środowisko, inne czasy i realia pracy  z młodzieżą. 100 Poznańska Drużyna Harcerzy im.gen Stanisława Maczka. W latach 80 i 90-tych spotykaliśmy się na wielu imprezach i uroczystościach harcerskich. Drużyna świetna z trzydziestoletnimi tradycjami pod jednym i tym samym drużynowym. Pierwsze wspólne wypady, rozmowy o poczcie harcerskiej. Po co to robić, jak to robić i zaiskrzyło.  Są nowi pocztowcy.  Poczta  reaktywowana i może teraz dumnie nosić nazwę:
                                                POCZTA HARCERSKA ZHP 81 POZNAŃ
                                             100 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY
                                                        im. gen Stanisława Maczka.
Stoisko pocztowe PH 81 na Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Poznańskiego w dniach 28-31 maja 1987 r. na Poznańskiej Cytadeli. Zdjęcia wykonane przez naszego obecnego Drużynowego, który również brał udział w tym Zlocie wraz z 100 PDH. Pocztowy namiot stał w tym samym miejscu, w którym w ostatnich latach rozstawiała się nasza placówka podczas „Dni Ułana”.

http://ph81poznan.pl/

 

 

GRH 44/100

https://www.facebook.com/Grupa-Rekonstrukcji-Historycznej-44100-Poczta-Polowa-i-Sztab-1-DPanc-246222345526390/