Maczki

Gazetka drużyny MACZKI.

Gazetka powstała z inicjatywy druha hm. Piotra Żurka, który został pierwszym RedNaczem – czyli Redaktorem Naczelnym. To trudna rola, szczególnie jak trzeba wymuszać napisanie artykułów do gazetki. Wydaje się to takie łatwe, ale gdy przychodzi do pisania, przeciwności atakują autorów z każdej strony 🙂

Pierwszy numer gazetki nr „0” ukazał się w lipcu 1998 roku. Kolejny nr 1 w sierpniu 1998 roku w trakcie obozu w Łośnie.

Początkowo MACZKI ukazywały się jako miesięcznik z czasem portale internetowe drużyny (strona www i Fb) przejęły częściowo funkcje gazetki drużyny. Gazetka jednak ukazuje się w cyklu kwartalnym, choć nie jest łatwo, bo lata mijają a wymówki potencjalnych autorów są niezmienne 🙂

Należy wspomnieć również o letnich i zimowych edycjach gazetki pisanych w trakcie obozów i zimowisk. Wtedy gazetka zmienia czasowo nazwę np. „Z tamtej strony jęziora”, „Biuletyn Akademii Jedi”.

Oprócz gazetki pod egidą MACZKÓW ukazywały się liczne materiały dodatkowe: plakaty werbunkowe, ulotki werbunkowe, płyty CD i DVD ze zdjęciami i filmami z obozów.

Gazetka była rozsyłana wiele miejsc. Trafiła nawet do jednej z czytelni bibliotecznych. Wysyłana za granicę trafiła do środowisk polonijnych, które żywo komentowały działania aktualnych harcerzy w kraju.

Trafiliśmy nawet do opracowania historycznego wydanego przez Komisję Historyczną naszej KCH!

Druh „Puchacz” podjął ambitną próbę powołania zespołu „MaczkiTV”. Niestety po kilku odcinkach zamieszczonych na Yt – redakcja zawiesiła swoją działalność.

RedNacz musi być osobą o bardzo specyficznych cechach charakteru…

Poczet RedNaczów:

  • 0 – 20 – hm. Piotr Żurek
  • 21 – 54 – hm. Grzegorz Maciejewski
  • 55 – 68 – Aleksandra Rogal
  • 69 –        – pwd. Marta Broda
  •                – pwd. Norbert Wencel
  •                – Zofia Wiewiorowska