ZLOT GDAŃSK 2018

I  CEL ZLOTU:

Uczestnictwo w Zlocie Stulecia to wielka przygoda dla każdej zuchenki, harcerki i każdego zucha i harcerza! Będzie to czas spędzony wśród 2 tysięcy patroli, które działać będą w 200 drużynach zlotowych z całej Polski. Zlot stanie się świętem zjednoczenia organizacji harcerskich, działających we wszystkich zaborach w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Dla naszej wielkopolskiej reprezentacji harcerskiej będzie to również czas uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Nasza drużyna chętnie bierze udział w imprezach, na których można się „godnie” zaprezentować. Zlot w Gdańsku będzie wydarzeniem w życiu wszystkich harcerzy zapamiętanym na długie lata. Każdy harcerz, harcerka i instruktor chce tam być. Jesteśmy dumni, że wystąpimy tam, jako jedna z drużyn reprezentujących miasto Poznań.

  • Zlot planowany jest na około 10 000 – 12 000 uczestników.
  • Uczestnicy będą mieszkać w sześciu głównych stanicach zlotowych (max. 2.400 osób) stanica składa się z 2 lub więcej gniazd chorągwianych. Cała stanica bierze udział w Głównym Programie Modułowym tego samego dnia.
  • Podstawową jednostką organizacyjną zlotu będzie 40 – osobowa drużyna zlotowa składająca się z 4 dziesięcioosobowych zastępów. Nasze środowisko planuje wystawienie dwóch drużyn zlotowych (1 zastęp zuchów (H), 3 zastępy harcerzy (E, F, G), 3 zastępy harcerzy starszych (A, C, D), 1 zastęp wędrowników (B) ).
  • Komendant reprezentacji – Grzegorz Maciejewski (zastęp A), z-ca phm. Maciej Nowak (zastęp E),
  • Kadra programowa: phm. Maria Trybs (H), phm. Maciej Nowak (E), pwd. Maria Maciejewska (C), pwd. Natalia Myszka (F), pwd. Kamil Przebitkowski (D), pwd. Anna Różycka (B), pwd. Adam Różycki (G).

 

II  TERMINY:

04.2018 Przegląd mundurowy
05.2018 Przegląd mundurowy i wyposażenia
06.2018 Pakowanie sprzętu, prace magazynowe
05.08.2018 Wyjazd na ZLOT grupa kwatermistrzowska – rzut kołowy
06.08.2018 Wyjazd na ZLOT zuchy, harcerze i kadra – PKP
07.08.2018 (wtorek) Ceremonia otwarcia
08.-14.08.2018 Program Modułowy (8.30-17.00 – zajęcia; 12.30-13.30 drugie śniadanie; 20.30-22.00 scena; 22.30 cisza nocna)
15.08.2018 (środa) Ceremonia Zamknięcia Zlotu
16.08.2018 (czwartek) Powrót uczestników Zlotu – godziny późno wieczorne PKP – wypakowanie sprzętu?

 

III  ODPŁATNOŚĆ i WPISOWE (terminy płatności):

Składka zadaniowa za udział w zlocie będzie przeznaczona na koszty infrastruktury, „wyprawkę drużyny” (zadaszenie, stoły i ławki, taboret gazowy, pojemniki na wodę, komplet garnków, gaz, drobny sprzęt), ubezpieczenie, koszty wyżywienia (20 zł x11 dni), „wyprawka uczestnika” (koszulka zlotowa, chusta zlotowa, plakietka, identyfikator, informator), koszty programowe, koszty transportu, koszty organizacji, koszty własne środowiska.

Składka razem: 900 zł kwota ta może ulec zmianie, jeżeli uda nam się zdobyć sponsorów. Poszukujemy transportu na Zlot dla naszego sprzętu i uczestników.

Bardzo proszę o przestrzeganie terminów wpłat – my jesteśmy „ścigani” przez Komendę Zlotu o zachowanie terminów.

 

  Kwota Termin wpłaty
I rata – wpisowe 100 zł do 30.11.2017
II rata 400 zł do 15.03.2018
III rata 400 zł do 15.05.2018
  900 zł  

wpłaty za udział w HAL – przyjmujemy tylko, jako przelewy na konto:

KOMENDA  HUFCA  HARCERSKIEGO  IM.  „ZWYCIĘZCÓW  GRUNWALDU”
60-288  POZNAŃ,  UL.  PROMIENISTA  12
KONTO BANKOWE: WBK SA III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244

Tytułem: „Składka zadaniowa na ZLOT GDAŃSK OBÓZ 100PDH – imię i nazwisko uczestnika”

Uwaga! W przypadku, gdy konieczne jest wystawienie faktury, tytuł przelewu powinien brzmieć: „Wpłata na ZLOT GDAŃSK OBÓZ 100 PDH – imię i nazwisko uczestnika” (faktury będą wystawiane tylko na dane z przelewu).